$ 2,886.98 <%= Resources.Global.txtDown %>
Updated 13/06/2019
Change % -0.16% Stock price decreasing
Change -4.66 Stock price decreasing
High $ 2,894.45
Low $ 2,879.62
Open $ 2,886.82
ISIN
Prev close $ 2,891.64
# of shares 0.00M
Market cap 0.00M USD
Intraday

Market closed
S&P 500
Market is closed, opens at 14:30
 
Price development Latest 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year
 
  2,886.98 0.5% Stock price increasing 0.4% Stock price increasing 2.8% Stock price increasing 5.5% Stock price increasing 3.6% Stock price increasing
Powered by TradingView

Composition - S&P 500

Name Last +/- Vol Bid Ask Updated

Latest posts

08:08
I:SP500
Jeg tror de er klar over at Quantitive Easing har begrænset drivkraft nu, og skal spare mest muligt på det. I denne omgang tror jeg de vil nøjes med at udtale mere konkret at pengepolitik er et middel som kan anvendes, som er et mere tydeligt signal end sidst. Millionærklubben havde et par indslag om det, og Drusebjerg vil sikkert kommentere det snart. Såvidt jeg har forstået, virker rentenedsættelser bedst i starten af lavkonjunktur, altså efter et par års økonomisk nedtur. Men renteinversionen kan de kun holde på afstand et stykke tid, den kan næppe undgås. Og så har vi recession lidt efter. Dér gøres de bedste langsigtede aktiekøb, hvis man midler at gøre med. Det kan man passende skaffe i slutningen af højkonjunktur, som er cirka nu.
 
07:14
I:SP500
Spændende med næste uge om FOMC beslutning afstedkommer et nyt ryk opad... Det øvre grænse som jeg anser som en barriere er niveau 3.000 som skal brydes opad for at vi får et nyt ryk opad. Den seneste optur - seneste 5-6 mdr - anser jeg som et brud af et forfejlet breakdown og som et signal om. at markedet ikke er parat til en større nedtur endnu. Vi magler dog lige at overvinde nivuau 3.000 først. Vi skal måske ha' sommer rally? Rentenedsættelser og ro på Kina fronten kunne godt drive aktierne nordpå. /Mikael
 
17:36
I:SP500
På candelstik chartet med anvendelse af den ugentlige tidsramme, blev der for to uger siden dannet en stor udvendig opbar. I en bull trend vil en sådan form for prisdannelse være en signalbar til et køb, men det et problem, når signalbaren er så stor i et handelsinterval, fordi det betyder at beskyttelsesstoppet, skal placeres langt væk fra indgangen dermed er / bliver risiko stor og sandsynligheden for profit lille. Ligesom de fleste tradere ikke har lyst at påtage sig en sådan risiko, fordi vi er i den øvre halvdel af handles - intervallet. Lukke kursen på den store bull bar er omkring modstand dvs. ved september/ maj dobbelte top, dette er ligeledes med til at reducere sandsynligheden for en stor bevægelse op. Den øgede risiko samt den laver sandsynlighed for profit reducere antallet af købere, denne argumentation ses afspejlet i baren indeholdende sidste uges handel, en perfekt doji dvs. ugen lukker præcis, hvor den åbnede. Doji baren kan ses som en svag indgangsbar og dårlig opfølgning fra bulls, og øger sandsynligheden, at markedet falde tilbage(pullback). Bulls, der ikke kom med i rallyet op eller, der måske tog for hurtig profit, vil hvis der kommer et pullback være klar til at købe pga. af den nu lavere risiko eller sagt på en anden måde; sandsynligheden er, der vil være flere købere end sælgere. Tekniske faktorer er sædvanligvis de vigtigste for algoritmehandel Sædvanligvis er markedet tre til seks måneder foran pga. af fundmentale forhold, hvor tekniske faktorer udnyttes til at følger de kortere bevægelser i markedet. Jeg skriver dette på vegne af den omtalte doji bar. Onsdag i den kommende uge annoncer FOMC rente niveau pga. af den amerikanske økonomi. Denne udmelding kan være en katalysator for en stor bevægelse (op som ned), derfor skal perspektivet på doji baren ændres til et afbalanceret markedet frem for et fejlet breakout. Tekniske tradere på denne tidsramme, vil vente med at evaluere prisdannelse og derefter danne en mening om en retning til efter FOMC annonceringen, hvor valgene står mellem bull trend, bear trend eller en forsættelse af prisdannelsen i det 18 måneders handels – interval . ”Billeder sider mere end 1000 ord”. På overstående chart (måske på en lidt klodset facon) forsøger jeg at ill. hvordan prisdannelsen i et handelsinterval(sidelæns prisdannelse) kan forklares udfra sandsynlighederne i normalfordelingen(lille fi), trækket mod midten, samt hvorfor vendingerne sker i halerne på fordelingen.
 
19:49
I:SP500
thch el. andre : noget i USA der rykker, nu da Obalon Therapeutics er dø' ....
 
20:13
I:SP500
På candelstik chartet over SP 500 med anvendelse af den månedlige tidsramme, blev baren for maj en bear trendbar og danner dermed et salg signal på en dobbelt top, indtil videre er juni en bull trendbar, og der debatteres derfor ivrigt om bear har tabt slaget. Maj er en udvendig ned bar, og som sagt dannet på en perfekt dobbelt top med september high. Da baren for juni handlede sig under maj low, blev salgssignalet på chartet med anvendelse af månedlige tidsramme trigget. Indtil videre er juni baren en stærk bull bar, men der er 3 uger tilbage i juni inden baren lukker og baren kan derfor se meget anderledes ud ved månedens afslutning. Hvis der kommer et ”selloff”, vil juni være en bear bar ved månedens afslutning. Alternativ kan markedet med den nuværende momentum rally over maj high være en ”outside” op måned, derved vil de handlende se den komme bar (juli) som baren der trigger købs signalet, og være deres indgangsbar til videre opgang. Dette er de to ekstremer, og ingen er sandsynlige med de nuværende informationer. Det meste sandsynlige udfald er: Baren for juni vil have en bull krop, men ikke bryde over maj high, selv en lille bull krop, vil reducere odds for et stort ”selloff” i juli. Bulls har på denne tidsramme købt det første pullback, efter det fire måneders lange rally! På candelstik chartet over SP 500 med anvendelse af den daglige tidsramme, vendte markedet kraftigt op efter en test af marts d. 8 low, bulls har en denne dobbelte bund, og håber det vil lede til en genoptagelse 2019 bull trenden. Der ligger lige under marts d. 8 et gap som ”selloffet” ikke lukkede, derimod vendte markedet kraftigt op, denne prisdannelse reducerer sandsynligheden, at gappet bliver lukket over de næste uger. De handlende ser den stærke vending op, magen til den der begyndte Dec. d. 26 og er stærk nok til at vi mindst får et mindre ben 2 op, derfor vil bulls være ivrige efter at købe det første 1 til 2 dages tilbagefald. 18 måneders handelsinterval. S&P har været i et stort handelsinterval i de sidste 18 måneder og nu i et mindre siden februar, hvor de handlende på nuværende tidspunkt ikke ved om vendingen op, er et bull ben i handelsintervallet eller en genoptagelse af 2019 bull trenden. Hvis bull trenden er genoptaget skal gappet over maj d.16 lukkes. Dernæst et luk over september/maj dobbelte top. Uden dette vil de handlende stadig formode, at det mindre fem måneders handelsinterval stadig er intakt. Jo længer tid markedet er i et handels interval, jo mindre indflydelse har den tidligere trend på den fremtidige prisdannelse, ligesom jo længere tid inden et breakout, er der en tendens og et træk mod intervallet middel værdi. Det betyder, når markeder er i et handelsinterval, er der modstand mod at bryde ud over og under tidligere highs / lows, fx fejlede markedet i at bryde under maj d. 13 low, ligesom det fejlede i at bryde ud over september high, derfor er der 50 % sandsynlighed, at det stærke rally vi have i sidste uge blot er et bull ben i det fem måneders lange handelsinterval. Bears ønsker en større hoved skulder top Bears ønskede en hoved skulder top formation(SHS) dannet over marts d. 21, maj d.1 og maj d.16 highs. Alle vendinger har 40 % for succes og dermed sandsynligheden for en målt bevægelse, bevægelsen sluttede efter kun 3 dage under halslinjen. Hvis det nuværende rally vender ned under maj high, vil bears se dette rally som en ny højre skulder i en større og mere kompleks SHS top med marts d. 4 high, alle SHS er også lower high vendinger. Selvom bears får en godt salgs signal, er der stadig kun 40 % sandsynlighed for en bear trend. Test af maj d. 16 high Når et rally er så stærk som det var i sidste uge, er det typisk tests, hvor markedet rallyer op til en vigtig modstand, oplagt mål er maj d. 16 high samt det runde tal 2900 lige ovenover. Hvis S&P vender ned, vil setuppet være; dobbelt top bear flag. Meget ofte er ben 2 op i en dobbelt top(DT) meget stærk, hvorved det stærke ben op i sidste uge meget vel kan være ben 2 og betyder, hvis bears får en signalbar i næste uge, har de 40 % sandsynlighed for et swing ned under sidste uges low. Som tidligere nævnt var benet op i sidste uge stærkt, derfor får vi sandsynligvis et push mere op( ben 2), men for at vi kan få et ben 2, har vi behov for et tilbage fald, så den kommende handels uge vil sandsynligvis indeholde et 1 til 2 dags pullback. Bulls ønsker at rallyet forsætter over maj d 16 high uden pullback. Mulig større ben 2 ned fra en lower high Alle bevægelser i markedet sker på mindst 2 ben, S&P har dannet 2 ben ned på det chartet, hvor ben 2 kommer som en målt bevægelse af ben 1. Når et ”selloff” forgår i en tæt kanal, hvilket har været tilfældet, er de 2 ben ned ofte en underopdeling af et større Ben 1 ned. Om dette er tilfældet, er hvad de handlende vil finde af over de næste par uger, og skærings punktet ligger omkring de to ovennævnte modstands niveauer og hvis markedet vender ned fra en lower high, kan det være begyndelsen på et større Ben 2 ned. Et oplagt mål vil være en målt bevægelse Ben 1 = Ben 2, vi kender ikke toppen for en lower high, men Ben 2 ned vil være under sidste uges low, hvor gappet lukkes over februar high og sandsynlighed ned til omkring de 2650p. Odds favorisere derfra stadig et rally til en ny ATH.
 
09:02
I:SP500
Ja det er spændende om brint eller batteri vinder med hensyn til privattransport. Men i forhold til elbiler bør man allerede nu have for øje at en ny benzin/diesel bil kan lide et betragteligt værditab alene på baggrund af klimadebatten og reaktionener herpå. Man kan reducere risikoen her med leasing eller firmavogn. Med de langsigtede briller på, er rapportens indsigt omkring ændrede nedbørsmønstre og vindforhold vigtigt for fødevareproduktionen. Ørkenlignende forhold i f.eks Østeuropa er ikke godt for de danske landmænd med landbrug i Østeuropa.
 
01:27
I:SP500
Jeg synes det er interessant, jeg er langsigtet investor og lidt mere til i Ørsted, det er dog ikke med klimaet for øje. Vi har ikke oplevet noget endnu som skubber til den vestlige verden, sådan for alvor, det alt sammen noget vi kan acceptere og justere i forhold til. Jeg sagde på et tidspunkt til mine børn, det bliver jeres job at sørge for at vi overlever som mennesker eller jeres børn, så sørg for at i alle er inginører. Men ny tech inden for energi, så er jeg altid spændt og villig, til at bruge nogle tusinde kroner af mine pensions midler til at investere. Jeg har lidt i Nel, jeg tror ikke umiddelbart på dem, men de tjener også penge, så det er måske ikke helt ved siden af. Jeg ved hvor svært og destruktivt brint er,så det er måske derfor jeg har sådan lidt modstand mod det.. Det som jeg tror virkelig kan skabe disruption og forandre vores situation er langvarig, tabsfrit, opbevaring af energi ! Så hvis der er nogen der kender steder hvor man kan investere seriøst i udvikling og forskning på det område så vil jeg da gerne høre om det.
 
19:43
I:SP500
Hvis man reelt set ønsker at “investere” sig mod udfordringerne, er det bedste man nok kan gøre at donere ALLE de penge, som diverse DK partier agter at bruge i Danmark og sende pengene til Polen og Tyskland, hvor “grænsenytte effekten” vil bære langt større. Det bliver dog nok ikke let at sælge ideen til befolkningen :)
 
19:14
I:SP500
Et spændende skriv om konsekvenserne af klimaforandringer, hvis vi ikke gøre noget drastisk. På side 8 er der et 2050 scenario. De næste årtier er det vigtigt at tage klimaforandringerne med i betragtning når man investere. Dette vil klart påvirke vores liv, privatøkonomi og investeringer. https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c469196d3003bc1e687.pdf Even for 2°C of warming, more than a billion people may need to be relocated and In high-end scenarios, the scale of destruction is beyond our capacity to model, with a high likelihood of human civilisation coming to an end.
 
22:20
I:SP500
Fed og renten.
 

Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
16 June 2019 10:47:54
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB4 - 2019-06-16 11:47:54 - 2019-06-16 10:47:54 - 1000 - Website: OKAY