$ 3.007,39 <%= Resources.Global.txtDown %>
Updated 12/09/2019
Change % -0.07% Stock price decreasing
Change -2.18 Stock price decreasing
High $ 3,017.33
Low $ 3,002.90
Open $ 3,012.21
ISIN
Prev close $ 3,009.57
# of shares 0.00M
Market cap 0.00M USD
Intraday

Market closed
S&P 500
Market is closed, opens at 14:30
 
Price development Latest 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year
 
  3,007.39 1.0% Stock price increasing 4.1% Stock price increasing 4.2% Stock price increasing 7.1% Stock price increasing 3.5% Stock price increasing
Powered by TradingView

Composition - S&P 500

Name Last +/- Vol Bid Ask Updated

Latest posts

14:42
I:SP500
JA JA, sådan kan det gå, man kan jo ikke vinde hvergang. Det er lidt ligesom tipning, det er bedst med en helgardering.
 
15:16
I:SP500
Selvom vi godt kan blive enige om at der er en hel del "Virtue Signalling" og kategorisering af sig selv blandt "De Gode" (begge dele kritisabelt), så synes jeg de fleste herinde prøver at være konkrete i sin kritik af Trumps holdninger og embedsførelse. Jeg håber sandelig at Trump ikke kun er symptom på et underlæggende problem, fordi så er USA og vesten virkelig i problemer. For mig er hans politik (i det omfang han har en sådan) heller ikke det største problem, selvom jeg sjældent er enig. Det er en del af en politikkers opgave at opfange og repræsentere holdningsstømninger i befolkningen, og det er ikke hovedproblemet med Trump. Men lad mig nævne nogen af de ting, som jeg finder virkelig problematisk indenrigspolitisk (i USA) og udenrigspolitisk ved Trump embedsførelse: Indenrigspolitisk: - Når man ingen problemer har med at lyve overfor offentligheden, så knæsætter man princippet om at midlerne helliger målet. I et demokrati er det vigtigt man man lytter til hinanden og fører en rationel debat. Ellers er politik reduceret til en rå magtkamp, hvor selv grundreglerne ved demokratiet kan brydes i jagten på magten. - Ligeledes er det problematisk præsidenten hentyder at offentlige institutioner lyver, da det fjerne enhver troværdighed som Staten må have overfor sine egne borgere. Hvis man mener der lyves så skal løgnen dokumenteres grundigt. - Hans racisme opdeler USA i os og dem. DEM er de folk hvis familie kommer fra lande som har mørkere hudfarve, og OS er dem som er hvide. Med den ide, følger den forudsætning at folk tager beslutninger efter tilhørsforhold til en bestemt gruppe, og ikke efter rationelle argumenter og fakta. Udenrigspolitisk: - Løgnen eller forkerte påstande, er her også et væsentlig problem. Nuvel i militære øje med og ved efterretningstjenesternes virke, har løgn altid været brugt mellem Stater, og det er ikke noget som rykker på verdensordenen. Men når løgnen overføres til Jura og Handel, så er der et problem. Især når man er verdens ledende magt. Der er ingen som undres over at man ikke som privatperson kan få en fair retssag i f.eks. Venezuela, hvilket er derfor at alle større kontrakter med sådanne lande typisk bliver underlagt den internationale handelsdomstol i Paris. Men hvis et væsentlig land som USA kan opfinde anklager ud af den blå luft, og sanktionere både indenfor og udenfor egne grænser, uden et fair rettergang og bevisførelse, så bryder det internationale system sammen. F.eks. er anklagerne mod Huawei aldrig bevist, og placeringen af Huawei på USA's liste er heller ikke sket igennem en fair retssag. At USA handelsministerium hævder at Kina manipulerer sin valuta, er åbenlyst forkert, og at en velrenommeret institution på en sådan måde lader sig falde ned i fejlagtige påstande, er beskæmmende. Jeg håber virkelig ikke at USA har anklaget Kina for valutamanipulation overfor IMF, sådan som den amerikanske lov ellers kræver, da man kan blive alvorligt bekymret over om IMF's ansatte kommer til at dø af grin. - Angrebet på multilateralisme. Igen er det et problem at Trump er ligeglad med de aftaler som USA har indgået (også dem som han selv har indgået), og ikke ønsker at USA skal indgå i forpligtende samarbejder, hvor man bliver nødt til at acceptere og følge på forhånd etablerede regler. Igen her er det største problem den manglende accept af de regler som er besluttet, og knapt så meget at USA f.eks. går ud af INF aftalen eller Paris aftalen. Hvis USA f.eks. har underskrevet NAFTA og accepterede reglerne der i en sådan aftale, så går det ikke at Trump ensidigt kan sige at man i øvrigt lægger told på, på grund af konflikter på andre områder. Eller at man lægger told på tomater, fordi man vil gøre sig populær i Florida. Enten må man overholde sine aftaler, eller også må man træde ud af dem. - Uhæmmet brug af USA's love uden for deres grænser. Når man begynder at straffe andre landes borgere og firmaer, for ting som foregår udenfor USA og som er lovlige der hvor de udføres, så nedbryder man det internationale handelssystem og fælles samarbejde mellem Stater og personer på tværs af grænser. Man risikerer at lov og ret bliver til vilkårlighed. Alle disse 3 punkter går henimod at det som gælder i internationale forhold er rå magt. Intet andet. Ingen forhandling er mulig fordi aftaler kan aflyses hvis magtforholdet ændres bare det mindste, eller fordi der kommer en ny præsident i USA. Hele den internationale kontinuitet som ligger i et demokratisk system som det amerikanske går fløjten, og i stedet får man den slags ting som plejede at ske i i Afrika under den kolde krig, når diktatorer skiftede side. Det er et skidt eksempel at sætte i en verden hvor nye magter som Kina m.fl. er på vej op. Man skulle netop insistere på at aftaler overholdes, og selv de stærkste lande skal overholde international ret. Når USA selv overtræder alle regler, når det er i USA's interesse, så kan man ikke kritisere Kina m.fl. for at gøre det samme. Dem som især risikerer at blive trådt under fode er selvfølgelig mindre lande og lande med stor afhængighed af USA. Hvilket medfører at den eneste løsning for disse lande er at indgå i større magtblokke og så i øvrigt distancere sig fra USA. En trist udvikling, som stort set garanterer fremtidige konflikter.
 
08:36
I:SP500
Vi er enige hele vejen her, som jeg ser det. Som forklaring til, hvorfor jeg ofte dukker op i ex. en Trump debat, så er det af den simple årsag, at jeg finder de fleste indslag om ham som værende nogen, hvor folk køber aflad og prøver at overbyde hinanden i, hvor elendig de synes han er. Det spreder sig så ofte til, at dem som ikke ubetinget har den samme drivkraft i deres gloser overfor Trump skal puttes i kasser og et label puttes på: De er dumme, vi er gode, reflektioner er for kujoner. Trump er imo kun symptomet - Han er sikkert også et problem i sit virke - på , hvad der er sket i vores samfund, stater og de problemer vi tydeligvis står med. Han er som person forholdsvis uinteressant i min bog. At læse, at han igen i dag har skrevet et Tweet, som jeg altså skal være forarget over, det bliver hurtigt trættende, når pay-off altid udebliver. Det betyder væsentlig mere for mig, at min lokale politiker skærer handicaphjælpen, for at få råd til en kulturaften for eliten end hvad Trump har gjort time-for-time i løbet af en dag. Det ville være interessant, hvis man begyndte at indstille sig på virkeligheden - Trump er præsident og han får nok 4 år mere. Skal vi så bruge de næste 5-6 år på at læse om, hvor dum han er eller skal vi se om vi kan drage fordel af det? For det må vel i sidste ende udstille vores idioti, hvis vi ender med at blive snydt af det vi i kor kalder USAs dårligeste præsident, fordi vi havde for travlt med at fortælle hianden, at vi altså er enige om, at han vidst ikke er for skarp.
 
21:05
I:SP500
Jeg svarede dig, da du er en af dem som prompte dukker op når folk kritiserer Trump, og skriver at det er folk som har fået Trump på hjernen (underforstået det er ikke Trump som er problemet). Da det tilmed er mit indtryk, at du er en person man kan debattere rationelt med og at du læser hvad der skrives, så mente jeg at det var værd at blande sig i debatten. Når jeg ser på Trump og hele hans administration og embedsførelse, er det med hvad det bedst kan beskrives som morbid nysgerrighed. Der er skrevet lange bøger om Statsledelse, lige fra Platon, Machiavelli, Sun Tzu til de moderne Statsteoretikkere. Den gennemgående tråd er at Statsledelse er en rationel filosofi som fører til rationelle velovervejde handlinger. Medmindre man går fuld Carl Schmitt (hvad jeg ikke længere tiltror Trump), så er vi nu i en situation hvor verdens eneste supermagt er ledet af en mand, som hvis manglende viden og skal vi kalde det, ustabile personlighed, gør at USA ikke længere styres rationelt og institutioner som over generationer er bygget op på rationelle principper, nedbrydes i lyntempo. Institutioner som har en international betydning som rækker langt uden for USA's grænser. Problemet med Trump freakshowet, er at det har konsekvenser. Selv os uden for USA kan ikke ignorerer Trumps reality show, fordi det har direkte konsekvenser for resten af verdens borgere. Enten afskriver man USA som aktør, og isolerer USA videst muligt, samt forsøger at opbygge alternative institutioner. Eller også anser man for det som en midlertidig sindsyge i USA, og prøver at lappe på skaderne indtil fornuften igen vender tilbage til USA.
 
17:23
I:SP500
Jeg tror, du skal prøve at følge med i, hvad der sker med US Shaleoil lige nu. De går konkurs på stribe, på grund af den lave oliepris, trump har sørget for indtil nu. Netop derfor har vi set et fald i antal rigge på langt over 100 det sidste ½ år. Det er dog også dette, der nu begynder at trække olieprisen op igen.
 
15:44
I:SP500
Som jeg skrev til at starte med: "Men den orange mand, som på den ene side intet kan finde ud af og samtidig er det vigtigste i alle situationer, selv dem han ikke er en del af..uha-uha! Ham skal vi huske at rette kikkerten efter dagligt! Et globalt reality-show analyseres af social-klasse 1.-3. og selvom de kommer frem til den samme konklusion hver dag, så tænder de igen dagen efter.." & "Det er rasende ligegyldigt 98% af det der skrives om Trump og det drunkner alt det, som man burde gå op i. Også de 2% som er vigtige." Det er vel more or less den samme konklusion du så er kommet frem til ud fra dit skriv? Men vi er stadig uenige, som jeg læser dig..? Det er et realityshow, men for klassen der normalt ser sig for god til at se et sådan - De viser sig dog, som værende lige så almindelige, som dem der blev forargede over De Unge Mødre i sin tid..Dog med et lidt mere agressivt view på folk der ikke går op i det med liv og sjæl, når de beskrivende gloser skal hives frem om Trump. For end of day, så er Malou Stella stadig en mor der nok hellere skal hjælpes end udstilles og Trump er end of day stadig præsident og det er nok smartere at arbejde med det end blot at være chokeret over hver en bøvs fra ham her på 3. året. Og så kan man være pragmatisk eller hysterisk omkring det faktum, at han er præsident for USA, men nr. 2 valg ændre det ikke til det bedre og han får jo nok 4 år mere, så spænd sikkerhedsselen og angrib det på en ny måde. Eller endnu bedre, sluk for De Unge Mødre og find noget der er vigtigere at gå op i.
 
14:36
I:SP500
Du var i hvert fald hurtig til at springe videre til næste emne... Med hensyn til Trump, så er det næppe fordi folk hader ham. Man overraskes bare gang på gang, på hvor stor en idiot manden er. Helt i tråd med det reality som gjorde ham berømt. Reality TV er et freakshow, hvor folk fornedrer sig for åben skærm, hvilket er det som chokerer og underholder. Man kan ikke undgå at sidde og ryste på hovedet af manden. Det er faktisk en del af det farlige ved manden, nemlig at freakshowet omkring hans person og embedsførelse tager hele opmærksomheden, og man glemmer hvorfor, og af hvem, manden blev valgt.
 
14:11
I:SP500
Og maipulere ligefrem? Jeg tænker ikke jeg rykker meget ved eksisterende holdninger, det er vel voksne mennesker der bruger dette site og de fleste har vel taget stilling til Trump..ellers så gør folk det jo hurtigt for dem: Er du ikke ubetinget imod ham, så er du ubetinget med ham. Der er ikke plads til nuancer når det handler om Trump og Trump er det mest vigtige uvigtige for dem der hader ham. Og de hader ham virkelig med en passion og en drivkraft som selv start-up-virksomheder vil skæve misundeligt til.
 
14:10
I:SP500
Det er ikke det som er nyheden - det ved da alle i forvejen. Nyheden er at man i den amerikanske administration simpelthen ikke har tillid til sin egen præsident. Enten fordi han er i lommen på russerne eller fordi han simpelthen ikke kan holde informations disciplin.
 
13:55
I:SP500
@
 

Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
16 September 2019 10:07:37
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190829.2 - EUROWEB5 - 2019-09-16 11:07:37 - 2019-09-16 10:07:37 - 1000 - Website: OKAY