16/04/2018 15:00:56

PRELIMINARY RESULTS OF VIKING ACQUISITION CORP’S TENDER OFFER FOR ALL THE SHARES IN TECNOTREE AND EXTENSION OF OFFER PERIOD

Viking Acquisitions Corp.

16 April 2018 at 5.00 p.m. (EET)

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

 

PRELIMINARY RESULTS OF VIKING ACQUISITION CORP’S TENDER OFFER FOR ALL THE SHARES IN TECNOTREE AND EXTENSION OF OFFER PERIOD

 

The offer period under the recommended public cash tender offer by Viking Acquisitions Corp. (the “Offeror”) to purchase all of the issued and outstanding shares in Tecnotree Corporation (“Tecnotree”) (the “Tender Offer”) expired on 13 April 2018.

 

According to the preliminary results of the Tender Offer, the shares tendered in the Tender Offer represent approximately 59.9 % of all the shares and votes in Tecnotree on a fully diluted basis as defined in the terms and conditions of the Tender Offer. The Offeror has acquired 23,393,197 Tecnotree shares outside the Tender Offer representing approximately 19.1 % of all the shares and votes in Tecnotree, and together with the shares tendered in the Tender Offer a total of approximately 79.0 % of all the shares and votes in Tecnotree.

 

According to the terms and conditions of the Tender Offer, the completion of the Tender Offer is subject to the valid tender of Tecnotree shares representing more than 90% of all the shares and voting rights in Tecnotree, together with any other Tecnotree shares acquired by the Offeror, on a fully diluted basis. As the Offeror's holding will not exceed the fully diluted 90% threshold, the Offeror has decided to extend the offer period in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer (the “Extended Period”). The Extended Offer Period will commence on 17 April 2018 and expire on 30 April 2018. The shares in Tecnotree are listed on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd. (the “Helsinki Stock Exchange”). The Offeror may purchase shares directly on the Helsinki Stock Exchange or otherwise at a price not exceeding EUR 0.10 per share.

 

During the Extended Offer Period, the Tender Offer can be accepted in accordance with the acceptance procedure described in the terms and conditions of the Tender Offer. Further instructions can be obtained from Evli Bank Plc. The Offeror will announce the preliminary percentage of the shares validly tendered during the Extended Offer Period on or about 2 May 2018 and the final percentage on or about 4 May 2018. The offer consideration for the shares validly tendered during the offer period and the Extended Offer Period will be paid to the shareholders on or about 9 May 2018 in accordance with the payment procedures described in the terms and conditions of the Tender Offer. The obligation of the Offeror to accept the shares validly tendered and to complete the Tender Offer shall be subject to the fulfillment or, to the extent permitted by applicable law, waiver by the Offeror of the conditions set out in the terms and conditions of the Tender Offer.

FURTHER INFORMATION

·         Harri Koponen, chairman of the Board of Tecnotree, phone +358 40 1922 464

•      Padma Ravichander, CEO of Tecnotree, phone +97 15 641 414 20

•      Mike Shinya, President of Viking, phone +44 7768 337351

 

Tecnotree in brief:

Tecnotree is a global supplier of telecom IT software products and solutions, for charging, billing, customer care, messaging and content management services.  The Company’s product portfolio comprises virtually the full range (order-to-cash) business management solutions for telecom operators, with standard solutions for fixed networks, mobile services and broadband and for managing subscriptions, services and cash flows for prepaid and post-paid customers.

Tecnotree is listed on Nasdaq Helsinki Ltd. (TEM1V). For more information, please visit www.tecnotree.com.

Viking in brief:

Viking is a corporation incorporated and existing under the laws of Delaware, the United States. Viking and its affiliates focus on buying, strengthening and growing software companies worldwide.

 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

 

THIS RELEASE IS NOT A TENDER OFFER DOCUMENT AND AS SUCH DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO MAKE A SALES OFFER. IN PARTICULAR, THIS RELEASE IS NOT AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN, AND IS NOT AN EXTENSION OF THE TENDER OFFER, IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG. INVESTORS SHALL ACCEPT THE TENDER OFFER FOR THE SHARES AND ONLY ON THE BASIS OF THE INFORMATION PROVIDED IN A TENDER OFFER DOCUMENT. OFFERS WILL NOT BE MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE EITHER AN OFFER OR PARTICIPATION THEREIN IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW OR WHERE ANY TENDER OFFER DOCUMENT OR REGISTRATION OR OTHER REQUIREMENTS WOULD APPLY IN ADDITION TO THOSE UNDERTAKEN IN FINLAND.

 

THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW AND, WHEN PUBLISHED, THE TENDER OFFER DOCUMENT AND RELATED ACCEPTANCE FORMS WILL NOT AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, FORWARDED OR TRANSMITTED INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. IN PARTICULAR, THE TENDER OFFER IS NOT BEING MADE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR BY USE OF THE POSTAL SERVICE OF, OR BY ANY MEANS OR INSTRUMENTALITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FACSIMILE TRANSMISSION, TELEX, TELEPHONE OR THE INTERNET) OF INTERSTATE OR FOREIGN COMMERCE OF, OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL SECURITIES EXCHANGE OF, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG. THE TENDER OFFER CANNOT BE ACCEPTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY ANY SUCH USE, MEANS OR INSTRUMENTALITY OR FROM WITHIN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG.

 

 

Viking Acquisitions Corp.

16.4.2018 klo 17.00

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN

 

Viking Acquisitions Corp:n (”Tarjouksentekijä”) kaikista Tecnotree Oyj:n (”Tecnotree”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika päättyi 13.4.2018.

 

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 59,9 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen ehdoissa. Tarjouksentekijä on hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella 23 393 197 Tecnotreen osaketta, jotka vastaavat noin 19,1 % Tecnotreen kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja yhdessä Ostotarjouksessa tarjottujen Tecnotreen osakkeiden kanssa yhteensä noin 79,0 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin hankkimien Tecnotreen osakkeiden kanssa yli 90 % Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Koska Tarjouksentekijän omistus ei ylitä määriteltyä 90 %:n omistusosuutta täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Jatkettu Tarjousaika”). Jatkettu Tarjousaika alkaa 17.4.2018 ja päättyy 30.4.2018. Tecnotreen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla. Tarjouksentekijä voi ostaa Tecnotreen osakkeita suoraan Helsingin Pörssissä tai muuten hintaan, joka ei ylitä 0,10 euroa osakkeelta.

 

Jatketun Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja alustavan prosenttimäärän arviolta 2.5.2018 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 4.5.2018. Tarjousajan ja Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 9.5.2018. Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen Ostotarjouksen ehdoissa määriteltyjen ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä.

LISÄTIETOJA

·         Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464

•      Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 15 641 414 20

•      Mike Shinya, Vikingin toimitusjohtaja, puhelin +44 7768 337351

 

Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Viking

Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ TIEDOTE EI ERITYISESTI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN TÄLLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

 

 

Post comment

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
16 Oct
DANSKE
Jeg tror aldrig jeg har oplevet en person, der var så bitter som du er. Du bruger en ufattelig masse..
34
19 Oct
DANSKE
Borgen og Andersen sad i direktionsvognen, på vej hjem efter en lang dag hos bagmandspolitiet. Stemn..
33
21 Oct
BAVA
J&J og Bavarian Nordic er ikke så offentlige omkring deres resultater med deres ebola-vaccine. Senes..
23
20 Oct
I:DAX
Matthew jeg har for sjov kigget lidt på resultaterne af dine kriterier for dødskryds. Det var mening..
20
18 Oct
I:DAX
Tjekkiets præsident Vaclav Klaus har et godt bud...   Europa er blevet svækket af den venstreoriente..
17
19 Oct
VWS
Vestas wins 294 MW order in South African auction and introduces the first V136-4.2 MW turbines in A..
15
17 Oct
VELO
  Virker også fint her. Vil desuden lige sende en stor ros til alle jer debattør, for en god og sagl..
15
22 Oct
 
Post nord deler stadig kinesiske pakker ud til latterlige 6,5 kr i porto mens alle andre betaler kas..
14
20 Oct
DANSKE
Fik uddelt en rigtig god solid kindhest til Danske bank, i forbindelse med at man fandt den unge And..
14
16 Oct
VELO
HVAD SIGER VELOXIS og HVAD GØR MARKEDET...    Lad os starte med hvad sagde Craig Collard ved regnska..
14

HSBC Bank Plc : Form 8.5 (EPT/RI) - Lonmin PLC

22/02/2018 10:54:53
FORM 8.5 EPT/RI) PUBLIC DEALING DISCLOSURE BY AN EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITH RECOGNISED INTERMEDIARY STATUS DEALING IN A CLIENT-SERVING CAPACITY Rule 8.5 of the Takeover Code (the "Code") 1.         KEY INFORMATION (a) Name of exempt principal trader: HSBC BANK PLC (b) Name of offeror/offeree i..

Rathbone Brothers Plc : Preliminary announcement of 2017 results

22/02/2018 07:00:19
Funds under management up 14.3% to £39.1 billionThis is a preliminary statement of annual results published in accordance with FCA Listing Rule 9.7A. It covers the year ended 31 December 2017. Mark Nicholls, Chairman of Rathbone Brothers Plc, said: "UK and global investment markets performed well in 2017, with some indices reaching record levels towards the end of the year. This outcome has b..

Elliott Capital Advisors, L.P : Form 8.3 - GKN Plc

Related news
21/02/2018 15:25:10
FORM 8.3 PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code") 1.         KEY INFORMATION (a) Full name of discloser: Elliott Capital Advisors, L.P. (for itself and related general partners ..

Most read news

  • 24 hours
  • 48 hours
  • 1 week
1
RedHill Biopharma Announces Additional Data from Positive Phase III Study of RHB-104 in Crohn’s Disease at United European Gastroenterology (UEG) Week 2018
2
VINCI : Eurovia wins two contracts to develop major corridors in North Carolina (United States)
3
NICE publishes advice on gammaCore for the treatment of cluster headache
4
BOURBON SUBSEA SERVICES wins a turnkey contract for the installation of the 25 MW Windfloat Atlantic floating offshore windfarm
5
Nano Dimension Continues Expansion in North America, Adds GoEngineer to US Reseller Channel

Buy and sell signals

  • Trend
  • Moneymachine

Copyright Berlingske Media 2018  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
23 October 2018 04:48:21
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20181022.1 - EUROWEB5 - 2018-10-23 05:48:21 - 2018-10-23 04:48:21 - 1000 - Website: OKAY