Sponsered content

Eurozone-debatten er ikke afgørende for aktier

Sponsered content

Dette er en annonce fra

Der lader bestemt ikke til at være mangel på idéer til, hvordan man kan reformere eurozonen, så den bliver mere modstandsdygtig over for økonomiske forskrækkelser – men enighed om, hvilke idéer der er de bedste (og om nogen af dem er politisk realiserbare), er der mere mangel på. Sidste september krævede den franske præsident Emmanuel Macron gennemgribende ændringer i valutablokkens struktur, som f.eks. et fælles budget. Vi har set andre tilhængere af integration anbefale, at man udsteder fælles eurozone-gæld og opretter en permanent udlånsmulighed, som en sidste udvej for pressede banker og regeringer. Men aftalen underskrevet den 19. juni mellem Macron og den tyske kansler Angela Merkel – der har gjort det klart, at hun er imod de mere ambitiøse forslag – indeholder kun lidt svævende planer om et budget og en nødfond af en endnu ikke afgjort størrelse. På tidspunktet, hvor det her bliver skrevet, har Frankrig og Tyskland tænkt sig at afsløre deres planer ved et EU-topmøde sidst i juni. Uanset om andre lande kommer til at deltage, tyder indholdet af de finansielle medier på, at mange er bange for, at Merkels forsigtighed betyder, at alvorlige strukturmæssige problemer ikke bliver løst, og at eurozonen dermed kommer til at slingre fra krise til krise. Men vi tror ikke, at eurozonen behøver at acceptere ret meget større økonomisk integration på kort sigt for at gøre det muligt for bullmarkedet at fortsætte – typisk vil den form for langsigtede strukturmæssige problemer udspille sig for langsomt til at have nogen afgørende effekt på markeder.

 

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her og modtage løbende indsigt.

 

Hvis man giver Merkel skylden for forsigtige eller langsomme reformer, tager man efter vores mening fejl af, hvor vanskelige disse problemer er. Det vrimler med mulige forhindringer: Tysk lovgivning udelukker, at man overdrager beskatning og forbrug til en international instans – hvilket måske vil være indbefattet i et fælles budget – og set i lyset af, at den offentlige mening lader til at være imod det, vil selv kompromisaftalens noget tynde dagsorden måske få en hård modtagelse. Desuden lader det til, at arbejdet i parlamenter på tværs af eurozonen er gået lidt i hårdknude for øjeblikket – hvilket er grunden til vores tro på, at store ændringer af valutablokkens institutioner sandsynligvis ville påvirke dem meget langsomt, hvis overhovedet. Det tror vi dog ikke nødvendigvis er dårligt – selvom mange ser de foreslåede idéer som positive, kan de have utilsigtede konsekvenser, hvilket vores undersøgelser indikerer, at markeder ofte reagerer negativt på. En gradvis og kompromistung proces kan efter vores mening reducere risikoen.

 

Set i et større perspektiv er vi af den mening, at selvom mediernes dækning tyder på, at mange ser Macrons og andres forslag som afgørende for sikringen af eurozonens fremtid, kæmper de en allerede overstået kamp. Under den økonomiske krise i Europa i 2010-2012 rejste spørgsmålet om, hvordan man skulle håndtere for høj statsgæld og svigtende banker, sig truende – og debatten har raset siden da. Det er efter vores mening normalt efter kriser, hvor politikere typisk er fokuseret på svagheder, som de angiveligt har afsløret. Der er ikke nogen, der ønsker at blive taget på sengen igen. Begge større ændringer i den amerikanske finanslovgivning inden for de seneste 20 år var hovedsageligt reaktioner på nylige begivenheder – henholdsvis en regnskabsskandale i de tidlige 2000´er og den globale finanskrise. Men selvom de begge virker fremsynet, virker det på os som om, de primært er fokuseret på det, som politikerne mente var sket. Vi mener, at det samme gælder for eurozonens integrationsbestræbelser – de er generelt bagudrettede anstrengelser, efter vores mening, især fordi det er umuligt at vide nu, hvordan den næste krise vil opstå. Det kan være umagen værd at udbedre årsagerne til den seneste krise, men vi mener ikke, at det er en hastesag for eurozonens økonomi eller markederne i dag.

Mange integrationsidéer lader til at omfatte udbedring af skaderne fra en anden finanskrise, efter den er begyndt – noget som efter vores mening i det store og hele er irrelevant for aktierne i dag. Markeder, der oplever fremgang, er sandsynligvis ikke optaget af, hvordan regeringer måske eller måske ikke reagerer, når denne fremgang er ovre. Efter vores mening betyder økonomiske fundamentale betingelser meget mere, og de ser generelt positive ud for øjeblikket. Desuden er vi af den mening, at reformer, der har til formål at afværge fremtidige kriser, forsøger at opnå det umulige i en vis forstand. Efter vores mening er der ikke nogen reformer, der kan udligne konjunktursvingninger – økonomier gennemgår generelt på hinanden følgende perioder med fremgang og tilbagegang over tid. Derfor vil blokkens økonomi efter vores mening, uanset om medlemslande bliver enige om ændringer af eurozonens struktur, på et tidspunkt opleve endnu en lavkonjunktur. (og så en anden, og en anden, osv.)  Men aktiemarkeder har længe levet med denne viden og har oplevet fremgang alligevel efter vores mening. Hvorfor skulle det ændre sig nu?

 

Nøje gennemgang af markedernes historie får os til at tro, at strukturmæssige problemer – som debatten om et fælles eurozone-budget og delt gæld – ikke har nogen større betydning for aktier, der primært er fokuseret på ændringer i løbet af de næste 3-30 måneder frem for adskillige år (eller årtier) frem i tiden. Eurozonens egne erfaringer bekræfter dette, ud fra vores perspektiv: Kvartalsmæssig BNP-vækst i eurozonen – en målestok for økonomisk aktivitet – har været positiv inden for de seneste fem år til og med første kvartal i 2018.[i] Aktier har oplevet omskiftelige perioder, men i det store hele har de oplevet fremgang, på trods af tilbagevendende frygt for, at spøgelser fra krisetiden vender tilbage.[ii] Derfor mener vi ikke, at Merkels udtalelser har haft nogen større effekt på eurozone-aktier – den langsomme bevægelse frem og tilbage fortsætter. Dermed mener vi stadig, at cykliske faktorer som økonomiske fundamentale betingelser, politiske udviklinger og investorers meninger har større indflydelse – og vil fortsætte med at være dominerende, imens eurozone-politikere slæber sig fremad (eller står stille) i forbindelse med reformidéer for eurozonen. Hvis markederne ikke virker som om, de er optaget af statussen for eurozonens integration, er det vores ydmyge mening, at investorer heller ikke behøver være så bekymrede.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

 

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 


[i] Kilde: Eurostat, den 13/6/2018.

[ii] Kilde: FactSet, den 15/6/2018. MSCI EMU-indekset med nettoudbytter steg 63,7 % i DKK fra 31/3/2013 til 31/3/2018.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
18 Jun
 
Ingen grund til at flytte, de fleste har ikke råd, det er altid middelklassen det rammer og alligeve..
31
13 Jun
PNDORA
Hvad er det for noget eklatant ævl.Hvis man sammenholder de store fondes indtog på det danske aktiem..
24
15 Jun
PNDORA
Mit take på Pandora: Tidligere ledelse ønskede at væksten for vækstens skyld. Det har vist sig, a..
21
13 Jun
PNDORA
Jeg er meget imponeret over Jyske bank og i særdeleshed analytikkeren Janne Vincent Kjær. Kunne rest..
20
17 Jun
PNDORA
Jeg har forespurgt Pandora, hvorfor de overlader al kommunikation omkring virksomheden til negativt ..
18
15 Jun
PNDORA
Udover den samme analyse blev offentligjort for snart 3 uger siden er det da glimrende at man igen, ..
18
19 Jun
OMXC25
  De vil aldrig få penge nok. Jeg vil tro, at der aldrig er tilført de offentlige kasser flere penge..
17
18 Jun
AMBU-B
Jeg er rigtig tilfred med de udmeldinger JJG kommer med idag. Det giver ro over deres udmeldinger, o..
17
18 Jun
VWS
Casa dos Ventos places 445 MW order of V150-4.2 MW turbines for Vestas’ largest order to date in Bra..
15
17 Jun
DANSKE
DB har jo IKKE brudt loven.  Nu er det sådan at det KUN er pressen der indfører love med tilbagevirk..
15

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Latest news


Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
20 June 2019 01:08:11
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB5 - 2019-06-20 02:08:11 - 2019-06-20 01:08:11 - 1000 - Website: OKAY