Sponsered content

Vi vil gøre det, der skal til, seks år senere

Sponsered content

Dette er en annonce fra

Mange øjne hviler i øjeblikket på Den Europæiske Centralbanks (ECB) chef, Mario Draghi, da der i mediernes overskrifter er ret stort fokus på bankens planer for sin pengepolitik – især vedrørende kvantitativ lempelse. Kvantitativ lempelse er en populær betegnelse for bankens program for køb af aktiver, hvor den køber langsigtet statsgæld og virksomhedsgæld fra banker hver måned. Til gengæld modtager bankerne nye reserver (elektroniske kontanter, der befinder sig hos centralbanken), som de kan bruge til at finansiere nye lån. Ved mødet i ECB i juni måned meddelte Draghi, at ECB ville reducere månedlige køb af aktiver fra EUR 30 milliarder til EUR 15 milliarder i september og til EUR 0 i december, hvis de økonomiske forhold, efter beslutningstagernes mening, forbliver tilfredsstillende. Det lader til, at mange medieanalytikere ser det som et tegn på, hvor store fremskridt eurozone-økonomien har gjort på det seneste. Det er kun seks år efter, at verden frygtede, at den fælles valutazone var på grænsen til at kollapse, og Draghi leverede den nu berømte tale, hvor han lovede at gøre "det, der skulle til" for at redde euroen. Det er vores opfattelse, at ECB's historie i løbet af det seneste halve årti viser, hvad centralbanker kan – og ikke kan – gøre for markederne. 

I juli 2012 skabte eurozonens gældskrise bekymringer omkring valutaunionens tilstand – og om hvorvidt nogle medlemmer ville bryde sammen og ende med at blive smidt ud. Spanien havde sikret sig midler til en redningsaktion til landets banksektor en måned før. Grækenland var mål for redningsaktion nummer to og havde lige dannet ny regering. Mange frygtede, at Italien ville være det næste medlem, der havde brug for hjælp. På baggrund af dette holdt Draghi en tale den 26. juli, hvor han sagde, "ECB er villig til, inden for vores bemyndigelse, at gøre det, der skal til for at bevare euroen. Og tro mig, det vil være nok." 

Talen var en optakt til de direkte monetære transaktioner (Outright Monetary Transactions, OMT), som Draghi indførte seks uger senere. OMT gjorde det muligt for ECB at købe kriseramte landes kortsigtede gæld på det åbne marked for at hjælpe med at reducere regeringens låneomkostninger. (Når kurserne stiger på obligationsmarkederne, så falder renterne. Og når renterne falder, giver det de selvsamme lande mulighed for at udstede nye statsobligationer til lavere renter.) Betingelserne: det nødlidende land skulle bede om assistance og underskrive et "aftalememorandum" med ECB, EU og Den Internationale Valutafond. Dette memorandum skulle være en kontrakt, der skitserede landets forpligtelse til at foretage økonomiske reformer – som regel blandt andet nedskæring af offentlige udgifter. Det begrænsede i praksis programmet til lande, der havde modtaget officielle redningsaktioner, antageligt for at gøre det nemmere for dem at komme tilbage på globale kapitalmarkeder og hjælpe dem med at skaffe midler til lavere renter, end de ellers ville have været i stand til. Frem til i dag har ECB stadig ikke brugt de direkte monetære transaktioner. Irland og Portugal havde ikke brug for det, da deres redningsaktionsprogrammer sluttede. Grækenlands redningsaktion sluttede i sommer, og det lader ikke til, at embedsmænd mener, at der bliver behov for mere assistance på nuværende tidspunkt, selvom det kan ændre sig. 

Efter vores mening var den største effekt af Draghis tale, at han styrkede investorers tiltro til euroen. På det tidspunkt var eurozonen midt i en regional lavkonjunktur, og anmodninger om redningsaktioner fra perifere lande slog situationen fast med syvtommersøm. For mange analytikere virkede det uundgåeligt, at den kaotiske eurozone ville kollapse. Efter vores mening forstærkede disse bange anelser situationens kraft, især på kort sigt.

Draghis ord indgydede tilsyneladende noget tiltro til de traumatiserede europæiske markeder. I bund og grund fortalte ECB investorer, at de havde et gratis sikkerhedsnet på perifer eurozonegæld. Det gav også nationale regeringer tid til at gøre noget ved vedvarende finansproblemer og give arbejdsmarkeder, nationale pensioner og andre områder et grundigt eftersyn for at forbedre effektiviteten. Spanien indførte for eksempel adskillige arbejdsmarkedsreformer, der boostede økonomisk konkurrenceevne (dvs. gjorde det lettere for arbejdsgivere at afskedige medarbejdere, hvis det var nødvendigt for virksomheden af økonomiske årsager). Til dels på grund af disse reformer har Spanien været – og er stadig – en af de hurtigst voksende eurozone-økonomier, siden fremgangen startede i 2013.    

Ikke alle lande fulgte trop. Italien haltede noget bagefter med hensyn til ændringer, som de fleste analytikere mente ville hjælpe landets stagnerende økonomi, herunder effektivisering af de besværlige lovgivningsmæssige rammer og implementering af arbejdsmarkedsreformer for at booste beskæftigelsen. Grækenland blev ved med at være rundt på gulvet og gik forvildet rundt i adskillige år derefter – og tog imod en tredje redningsaktion i 2015 – før der begyndte at være tegn på fremgang for nyligt. Men for den bredere eurozone generelt ændrede markedscyklussen sig kort tid efter Draghis tale.  

Da OMT's fætter, den kvantitative lempelse, også kaldet QE, blev sat i værk i marts 2015, havde eurozone-økonomien oplevet vækst i ca. to år. I modsætning til OMT, der kun var til lande, der havde modtaget redningsaktioner, brugte ECB den kvantitative lempelse til at købe statsgæld fra ethvert eurozone-land med undtagelse af Grækenland. At dette startede to år inde i opturen viser, efter vores mening viser, at eurozonen udmærket kan skabe vækst uden ekstraordinære ECB-foranstaltninger. På trods af den almindeligt udbredte tro på, at ECB's imødekommende pengepolitik driver fremgangen, tror vi på, at mere enkle, fundamentale økonomiske faktorer er på spil. Selv de mest alvorlige lavkonjunkturer slutter på et tidspunkt, når virksomheder har foretaget nedskæringer, og bankerne er begyndt at låne penge ud igen. Vi tror, det er det, der er sket i eurozonen. I de værste krisetider blev virksomheder, der havde spredt sig over for meget, mere effektive og fik mere ud af mindre. Reformer, der havde til formål at booste konkurrenceevnen, begyndte at virke. Til sidst begyndt efterspørgslen at stige igen, og væksten vendte tilbage. Opture følger nedture, og nedture følger opture, som man har kunnet se i Grækenland. ECB har stadig ikke føjet Grækenland til den kvantitative lempelse. Men selv efter al den politiske tumult, tre redningsaktioner, to misligholdelse og en kæmpe lavkonjunktur vendte den økonomiske vækst tilbage. Selvom udviklingen er noget dæmpet, er Grækenlands bruttonationalprodukt (BNP) – et måleredskab for økonomiske vækstrater – nu vokset de seneste fem kvartaler i træk. 

Centralbankers traditionelle rolle er at fungere som udlånere som en sidste udvej – at træde til og sørge for likviditet, når ellers solvente banker ikke har tilstrækkelige midler til at opfylde deres umiddelbare forpligtelser. Det kan skabe noget stabilitet, når der opstår kortsigtede problemer, der ryster tilliden. ECB opfyldte en lignende bankfunktion tilbage i 2012, hvor globale markeder tilsyneladende havde meget lidt eller ingen tiltro til eurozonen. Vi er dog af den mening, at folk kraftigt overvurderer ECB's og andre centralbankers evne til at påvirke økonomisk vækst i stor grad.   

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. 

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
18 Aug
VELO
Da flere skribenter stadig gerne vil beholde tråden for samling af de mange vigtige informationer o..
44
19 Aug
OMXC25
Endnu en dansk patriark er død. Ære være hans minde.
28
18 Aug
 
Da Berlingske Media for cirka 1 år siden overtog Euroinvestor for 23 mio kr, meddelte de, at nu skul..
22
20 Aug
VELO
Ny artikel på Medwatch:   15,5 pct. af amerikanske patienter, der får en nyretransplantation i dag, ..
20
18 Aug
VELO
Fra anden skribent i Veloxis FB gruppen: Børsen side 4, søndag den 18. august. Et uddrag fra e..
20
21 Aug
I:NDX
Trump er en forretningsmand, der bevæger sig med en forretningsmands hastighed. Han er fløjtende lig..
18
20 Aug
PNDORA
  har du læst regnskabet - de forventer at tjene 4 mia i 2019 i forhold til en værdi af selskabet på..
18
19 Aug
OMXC25
En fantastisk dygtig og sympatisk erhvervsmand.  Og en ægte patriot som også betalte sin skat med gl..
17
16 Aug
I:NDX
17
20 Aug
GEN
Lige i dette tilfælde er der måake ikke det vilde nye - men det er stadig data på disse konference d..
15

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
22 August 2019 08:46:51
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB7 - 2019-08-22 09:46:51 - 2019-08-22 08:46:51 - 1000 - Website: OKAY