Sponsered content

Forskellen på økonomiske nyheder og støj

Fisher Investment

Sponsered content

Dette er en annonce fra

Der synes at være en endeløs række af økonomiske indikatorer. Nogle er ganske mærkværdige såsom indikatoren for bredden på smalle slips, som skulle vise, at mænd køber flere og smallere slips i vanskelige tider, eller indikatoren for salg af baked beans, der skulle vise, at forbrugerne køber mere konserves, når økonomien strammer til. Andre er mere traditionelle og måler f.eks. detailsalget og industriproduktionen. I investorernes søgen efter tegn på økonomiens tilstand er der ikke meget, der undgår deres opmærksomhed, og det kan være svært at gennemskue signalerne – ikke mindst når indikatorerne er indbyrdes modstridende. Derfor er det tilrådeligt for investorerne at være selektive. Men hvordan skal en investor kunne finde ud af, hvad der er værd at bruge tid på? Vi mener, at nøglen til at kunne afgøre, hvilke økonomiske data der er vigtige for aktiemarkederne, er at kunne forstå, hvilke indikatorer der er bagudrettede, og hvilke der bidrager til at forudsige den fremtidige økonomiske udvikling kurs eller forsøger at beregne den.   

Aktiemarkederne ser efter vores vurdering fremad – aktierne bevæger sig ud fra investorernes vurdering af de økonomiske vilkår inden for en overskuelig fremtid og ikke så meget efter, hvad der tidligere er sket. Allerede inden de økonomiske data offentliggøres, får investorerne masser af oplysninger om økonomiens tilstand. Der findes en overflod af signaler i alt fra koncernchefers kommentarer i interviews til deres iagttagelser om livlig handelsaktivitet eller mangel på samme. Mediernes og økonomernes forventninger til økonomien bidrager ligeledes til den pulje af oplysninger, der er med til at forme folks forventninger. Vi mener, at det er rimeligt at antage, at investorerne generelt køber og sælger aktier ud fra overvejelser om de aktuelle økonomiske vilkår. Deres tilbøjelighed til at byde kursen op er derfor en direkte afspejling af deres vurdering.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

De data, der måler det faktiske resultat af forskellige transaktioner, herunder detailsalget, industriproduktionen og BNP (officielt mål for økonomisk vækst), er derimod bagudrettede. De måler det, der allerede er sket i typisk den måned eller det kvartal, der netop er afsluttet. Derfor er der efter vores opfattelse kun tale om en bekræftelse af investorernes intuition og eksisterende vurderinger. Desuden viser historien, at disse indikatorer generelt ikke evner at forudsige udviklingen. Måneds- og kvartalstallene er ofte præget af udsving, som gør det umuligt at vide på forhånd, om de seneste resultater er begyndelsen på en længerevarende tendens. Det er ikke usædvanligt, at detailsalget, industriproduktionen, eksporten, forbruget, værdien af tjenesteydelser eller endda BNP kan falde under en længerevarende højkonjunktur. Derfor vil det at træffe investeringsbeslutninger på baggrund af disse tal svare til at køre bil, mens man kigger i bakspejlet.

Nogle opgørelser såsom arbejdsløshedstallene er forsinkede indikatorer, der bekræfter en tidligere udvikling i den økonomiske vækst. Som vi ser det, skaber det ikke økonomisk vækst at ansætte nye medarbejdere. Det er snarere væksten, der skaber nye jobs, og som igen medfører ny ansættelser. Denne kædereaktion kan tage tid, da virksomhederne måske først har overskydende kapacitet, der kan bruges til at producere flere varer og tjenesteydelser, uden at der først skal hyres nye folk. Tilsvarende skærer virksomhederne i en økonomisk nedgangstid ofte først i andre udgifter, før de sender fyresedler ud, fordi der er store udgifter og et betydeligt tidsforbrug forbundet med at oplære nye medarbejdere.

Desuden kan det være tidskrævende at skulle indsamle tal fra et helt land eller et økonomisk område (som eurozonen), hvilket gør tallene endnu mindre aktuelle, når de når frem til investorerne. De tyske tal for BNP i 2. kvartal 2018 blev offentliggjort den 24. august – 55 dage efter at kvartalet sluttede. På det tidspunkt har aktiekurserne sandsynligvis for længst korrigeret for den økonomiske aktivitet, som BNP forsøger at måle.

For at få en idé om, hvilke økonomiske forhold aktiemarkederne sandsynligvis vil afspejle eller blive prissat efter, er det afgørende at se på de forhold, der påvirker den fremtidige vækst. Et eksempel er den del af PMI-indekset (indeks for indkøbschefer), der dækker "nye ordrer". PMI'erne er månedlige undersøgelser af virksomhederne, og de angiver, om aktiviteten i en række kategorier er steget eller faldet i en given måned. Vi mener, at antallet af nye ordrer er sigende, fordi de nye ordrer er lig med den fremtidige produktion. Andre tal, der er værd at følge, er stigningen i udlånet og pengemængden. Når låneomfanget stiger, får økonomien mere brændstof til vækst. Bedre lånevilkår betyder, at virksomhederne er mere tilbøjelige til at udvide eller investere i andre produktionsprojekter. Når forbrugerne i højere grad låner og bruger penge, er det sandsynligvis med til at fodre den økonomiske vækst. På tilsvarende måde er en større pengemængde som regel et godt tegn. Det betyder sandsynligvis, at der er mere kapital tilgængelig til at forøge den økonomiske vækst. Konsekvensen bliver, set med vores briller, at rentekurven bliver mere stejl, hvilket vi mener er en væsentlig forklaring på bankernes villighed til at udlåne, og som igen er en særdeles brugbar fremadskuende indikator. Forskellen mellem de lange og de korte renter kaldes rentemarginalen. Vi mener, at de mest anvendelige renter, til at beregne rentemarginalen, er henholdsvis renten på de 10-årige statsobligationer og dag-til-dag-renten eller 3-måneders renten, som i store træk udgør bankernes finansieringsomkostninger.

Ingen af indikatorerne er ufejlbarlige, og de kan godt falde, uden at der er en lavkonjunktur undervejs. Alligevel mener vi, ud fra en gennemsnitsbetragtning, at de kan bidrage til en brugbar prognose. Fremadrettede økonomiske indikatorer kan ikke sige noget om aktieafkastet. Alligevel mener vi, at de kan hjælpe investorerne med at vurdere, om det er sandsynligt, at den fremtidige økonomiske vækst overstiger eller skuffer forventningerne, hvilket kan have betydning for, om aktierne rammes af negative eller positive overraskelser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
18 Aug
VELO
Da flere skribenter stadig gerne vil beholde tråden for samling af de mange vigtige informationer o..
43
15 Aug
VELO
Det kunne tyde på at nogen mor modtaget receptal, der udviser netop det vi har talt om - at Envarsus..
37
19 Aug
OMXC25
Endnu en dansk patriark er død. Ære være hans minde.
26
18 Aug
 
Da Berlingske Media for cirka 1 år siden overtog Euroinvestor for 23 mio kr, meddelte de, at nu skul..
22
18 Aug
VELO
Fra anden skribent i Veloxis FB gruppen: Børsen side 4, søndag den 18. august. Et uddrag fra e..
20
19 Aug
OMXC25
En fantastisk dygtig og sympatisk erhvervsmand.  Og en ægte patriot som også betalte sin skat med gl..
16
16 Aug
I:NDX
16
14 Aug
TEVA
Ja, TEVA er jo bare en dårlig historie at købe ind i. I Danmark er aktien (som alle jo ved) primært ..
16
13 Aug
VELO
Til alle dem, som simpelthen ikke kan tro på det der sker lige foran næsen på dem.    Da jeg i sin b..
16
18 Aug
VELO
'83. Det er en god kommentar, iøvrigt har jeg kontaktet DDB i fredags for at høre om de læser recept..
15

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Latest news


Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
20 August 2019 00:20:47
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB7 - 2019-08-20 01:20:47 - 2019-08-20 00:20:47 - 1000 - Website: OKAY