Sponsered content

Forskellen på økonomiske nyheder og støj

Fisher Investment

Sponsered content

Dette er en annonce fra

Der synes at være en endeløs række af økonomiske indikatorer. Nogle er ganske mærkværdige såsom indikatoren for bredden på smalle slips, som skulle vise, at mænd køber flere og smallere slips i vanskelige tider, eller indikatoren for salg af baked beans, der skulle vise, at forbrugerne køber mere konserves, når økonomien strammer til. Andre er mere traditionelle og måler f.eks. detailsalget og industriproduktionen. I investorernes søgen efter tegn på økonomiens tilstand er der ikke meget, der undgår deres opmærksomhed, og det kan være svært at gennemskue signalerne – ikke mindst når indikatorerne er indbyrdes modstridende. Derfor er det tilrådeligt for investorerne at være selektive. Men hvordan skal en investor kunne finde ud af, hvad der er værd at bruge tid på? Vi mener, at nøglen til at kunne afgøre, hvilke økonomiske data der er vigtige for aktiemarkederne, er at kunne forstå, hvilke indikatorer der er bagudrettede, og hvilke der bidrager til at forudsige den fremtidige økonomiske udvikling kurs eller forsøger at beregne den.   

Aktiemarkederne ser efter vores vurdering fremad – aktierne bevæger sig ud fra investorernes vurdering af de økonomiske vilkår inden for en overskuelig fremtid og ikke så meget efter, hvad der tidligere er sket. Allerede inden de økonomiske data offentliggøres, får investorerne masser af oplysninger om økonomiens tilstand. Der findes en overflod af signaler i alt fra koncernchefers kommentarer i interviews til deres iagttagelser om livlig handelsaktivitet eller mangel på samme. Mediernes og økonomernes forventninger til økonomien bidrager ligeledes til den pulje af oplysninger, der er med til at forme folks forventninger. Vi mener, at det er rimeligt at antage, at investorerne generelt køber og sælger aktier ud fra overvejelser om de aktuelle økonomiske vilkår. Deres tilbøjelighed til at byde kursen op er derfor en direkte afspejling af deres vurdering.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

De data, der måler det faktiske resultat af forskellige transaktioner, herunder detailsalget, industriproduktionen og BNP (officielt mål for økonomisk vækst), er derimod bagudrettede. De måler det, der allerede er sket i typisk den måned eller det kvartal, der netop er afsluttet. Derfor er der efter vores opfattelse kun tale om en bekræftelse af investorernes intuition og eksisterende vurderinger. Desuden viser historien, at disse indikatorer generelt ikke evner at forudsige udviklingen. Måneds- og kvartalstallene er ofte præget af udsving, som gør det umuligt at vide på forhånd, om de seneste resultater er begyndelsen på en længerevarende tendens. Det er ikke usædvanligt, at detailsalget, industriproduktionen, eksporten, forbruget, værdien af tjenesteydelser eller endda BNP kan falde under en længerevarende højkonjunktur. Derfor vil det at træffe investeringsbeslutninger på baggrund af disse tal svare til at køre bil, mens man kigger i bakspejlet.

Nogle opgørelser såsom arbejdsløshedstallene er forsinkede indikatorer, der bekræfter en tidligere udvikling i den økonomiske vækst. Som vi ser det, skaber det ikke økonomisk vækst at ansætte nye medarbejdere. Det er snarere væksten, der skaber nye jobs, og som igen medfører ny ansættelser. Denne kædereaktion kan tage tid, da virksomhederne måske først har overskydende kapacitet, der kan bruges til at producere flere varer og tjenesteydelser, uden at der først skal hyres nye folk. Tilsvarende skærer virksomhederne i en økonomisk nedgangstid ofte først i andre udgifter, før de sender fyresedler ud, fordi der er store udgifter og et betydeligt tidsforbrug forbundet med at oplære nye medarbejdere.

Desuden kan det være tidskrævende at skulle indsamle tal fra et helt land eller et økonomisk område (som eurozonen), hvilket gør tallene endnu mindre aktuelle, når de når frem til investorerne. De tyske tal for BNP i 2. kvartal 2018 blev offentliggjort den 24. august – 55 dage efter at kvartalet sluttede. På det tidspunkt har aktiekurserne sandsynligvis for længst korrigeret for den økonomiske aktivitet, som BNP forsøger at måle.

For at få en idé om, hvilke økonomiske forhold aktiemarkederne sandsynligvis vil afspejle eller blive prissat efter, er det afgørende at se på de forhold, der påvirker den fremtidige vækst. Et eksempel er den del af PMI-indekset (indeks for indkøbschefer), der dækker "nye ordrer". PMI'erne er månedlige undersøgelser af virksomhederne, og de angiver, om aktiviteten i en række kategorier er steget eller faldet i en given måned. Vi mener, at antallet af nye ordrer er sigende, fordi de nye ordrer er lig med den fremtidige produktion. Andre tal, der er værd at følge, er stigningen i udlånet og pengemængden. Når låneomfanget stiger, får økonomien mere brændstof til vækst. Bedre lånevilkår betyder, at virksomhederne er mere tilbøjelige til at udvide eller investere i andre produktionsprojekter. Når forbrugerne i højere grad låner og bruger penge, er det sandsynligvis med til at fodre den økonomiske vækst. På tilsvarende måde er en større pengemængde som regel et godt tegn. Det betyder sandsynligvis, at der er mere kapital tilgængelig til at forøge den økonomiske vækst. Konsekvensen bliver, set med vores briller, at rentekurven bliver mere stejl, hvilket vi mener er en væsentlig forklaring på bankernes villighed til at udlåne, og som igen er en særdeles brugbar fremadskuende indikator. Forskellen mellem de lange og de korte renter kaldes rentemarginalen. Vi mener, at de mest anvendelige renter, til at beregne rentemarginalen, er henholdsvis renten på de 10-årige statsobligationer og dag-til-dag-renten eller 3-måneders renten, som i store træk udgør bankernes finansieringsomkostninger.

Ingen af indikatorerne er ufejlbarlige, og de kan godt falde, uden at der er en lavkonjunktur undervejs. Alligevel mener vi, ud fra en gennemsnitsbetragtning, at de kan bidrage til en brugbar prognose. Fremadrettede økonomiske indikatorer kan ikke sige noget om aktieafkastet. Alligevel mener vi, at de kan hjælpe investorerne med at vurdere, om det er sandsynligt, at den fremtidige økonomiske vækst overstiger eller skuffer forventningerne, hvilket kan have betydning for, om aktierne rammes af negative eller positive overraskelser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
12 Feb
VELO
Hvis agendaen er at komme i en god position for en samlet overtagelse - er de vel godt på vej. I hve..
31
13 Feb
VELO
Her er nogle spørgsmål som jeg ønsker besvaret. Håber i andre vil bidrage med flere spørgsmål som JP..
24
12 Feb
PNDORA
Uden at skulle fremsætte nogen konspirationsteorier så finder jeg det personligt ganske interasant a..
23
12 Feb
GOMX
I får det seriøst til at lyde somom GomX er på vej ned og snakker dommedag 😂! Hallo bois!! Det førs..
20
15 Feb
VELO
Jeg kan se på FB-gruppen at er der en diskussion omkring præparatet fra Hansa Medical det evt. ramme..
19
11 Feb
VWS
MHI Vestas named as Preferred Supplier for 476 MW Baltic Eagle project in Germany http://www.mhivest..
18
15 Feb
VELO
Jeg har solgt mine Veloxis-aktier, for der er nogle mekanismer i stigningerne i både Chemometec og i..
17
12 Feb
PNDORA
Fuldstændig uenig.Noget af Pandoras fald er absolut berettiget, ingen tvivl om det!   MEN.Pandora ha..
16
11 Feb
DSV
Der er nogen i denne her tråd, der burde skamme sig, og derefter lære at holde deres ubegavede ringe..
15
13 Feb
FING-B
Sådan skal de nye FPS kort fra Fingerprint Cards aktiveres. Smukt og ligetil https://m.youtube.com/..
14

HSBC Bank Plc : Form 8.5 (EPT/RI) - Lonmin PLC

22/02/2018 10:54:53
FORM 8.5 EPT/RI) PUBLIC DEALING DISCLOSURE BY AN EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITH RECOGNISED INTERMEDIARY STATUS DEALING IN A CLIENT-SERVING CAPACITY Rule 8.5 of the Takeover Code (the "Code") 1.         KEY INFORMATION (a) Name of exempt principal trader: HSBC BANK PLC (b) Name of offeror/offeree i..

Rathbone Brothers Plc : Preliminary announcement of 2017 results

Related news
22/02/2018 07:00:19
Funds under management up 14.3% to £39.1 billionThis is a preliminary statement of annual results published in accordance with FCA Listing Rule 9.7A. It covers the year ended 31 December 2017. Mark Nicholls, Chairman of Rathbone Brothers Plc, said: "UK and global investment markets performed well in 2017, with some indices reaching record levels towards the end of the year. This outcome has b..

Elliott Capital Advisors, L.P : Form 8.3 - GKN Plc

Related news
21/02/2018 15:25:10
FORM 8.3 PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code") 1.         KEY INFORMATION (a) Full name of discloser: Elliott Capital Advisors, L.P. (for itself and related general partners ..

Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
16 February 2019 16:18:35
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: ReleaseBuild_20190215.1 - EUROWEB4 - 2019-02-16 17:18:35 - 2019-02-16 16:18:35 - 1000 - Website: OKAY