Sponsered content

Vellykkede investeringer kræver, at man ser fremad

Fisher Investment

Sponsered content

Dette er en annonce fra

I vores gennemgang af dækningen i de finansielle medier bemærkede vi, at nedgangen på de globale markeder i 2018 fik mange til at forudse skuffende afkast i 2019. Efter vores opfattelse er der dog to store problemer forbundet med dette synspunkt. For det første er tidligere kursbevægelser ikke en garanti for fremtidige afkast, som der i øvrigt også altid står i ansvarsfraskrivelserne. For det andet viser historien, at aktiemarkederne efter en nedgang – selv en kraftig én som den i 4. kvartal 2018 – på et tidspunkt ændrer kurs og stiger igen. Efter vores mening er det bedre at se volatilitet i et historisk perspektiv, fremfor at dvæle ved den seneste volatilitet, samt at vurdere de fremtidige udsigter uden at fokusere på fortiden.

 

Markedsudsving, især store udsving, giver ofte anledning til bekymring hos investorerne og påvirker dermed deres forventninger til fremtiden. Dette fænomen kaldes inden for psykologien aktualitetsbias. Det, der lige er sket – inden for de seneste par dage, uger og måneder – former vores forventninger til fremtiden. Vi vil ofte forvente mere af samme skuffe. Selv om det er normalt og forståeligt, at følelserne svinger i takt med markederne, kan det påvirke evnen til at træffe investeringsbeslutninger. Vi tror, at instinktet til at reagere – svarende til at søge i sikkerhed efter et fald – snarere gør mere skade end gavn. Det er der flere grunde til: 1) man fastfryser sine tab ved at skille sig af med det, der er faldet, 2) det er svært at finde det rette tidspunkt at komme tilbage på markedet – det bedste tidspunkt at købe på er ofte det sværeste, og 3) man pådrager sig handelsomkostninger undervejs.

 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

 

Noget af det sværeste for en investor er at bekæmpe trangen til at gøre noget og holde hovedet koldt, mens alle andre går i panik. Men vi mener, at det er nødvendigt for at styre sin portefølje i den rigtige retning og nå sine langsigtede finansielle mål. Det afgørende er at forstå, hvordan markederne fungerer, og hvordan de ikke fungerer. Som Fisher Investments’ grundlægger og bestyrelsesformand Ken Fisher skrev i sin bog fra 2006 "The Only Three Questions that Count", er markederne ikke serieforbundne, hvilket blot betyder, at det, man gjorde i går, ikke har nogen indflydelse på det, man gør i dag eller i morgen. Hvis fortiden ikke kan forudsige den fremtidige udvikling, vil det sandsynligvis blot give anledning til skuffelser, at hele tiden basere sin portefølje på det, der lige er sket, og man vil gå glip af opsvinget efter en nedgangen eller til evighed jagte et bedre afkast.

 

For at undgå at begå fejl hjælper det at se tingene i det rette perspektiv. Efter vores mening kan aktualitetsbias opvejes ved at se tidligere bevægelser i en bredere historisk sammenhæng. Siden MSCI World-indekset blev lanceret i 1970, har der kun været tre perioder, hvor afkastene i et kalenderår var negative i to år eller mere i træk: 1973-1974, 2000-2002 og 2007-2008. Efter et negativt år lå markedsgennemsnittet på 5,2 %, inklusive den førnævnte flerårige nedgang. Disse store, langvarige bear-markeder var kendetegnet ved at være ledsaget af en global lavkonjunktur. Bortset fra de disse tre perioder blev de fem andre nedgangsår efterfulgt af gevinster på i gennemsnit 19,1 %. Faldet i 2018 på -16,1 %, da det så værst ud, ser i dag ud til at have været en dyb korrektion – en kort, skarp stemningsdreven nedgang på over -10 %. Hvis det er tilfældet, forventer vi, at markederne snart vil begynde at stige. Men selv hvis volatiliteten vender tilbage og sender aktierne ind i et bear-marked (-20 % sammenlignet med et tidligere højdepunkt), vil investorerne stadig stå over for samme udfordring: At se fremad, ikke tilbage.

Stil derfor dig selv følgende spørgsmål, før du gør noget: Opfylder mit nuværende porteføljemiks med aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter og andre værdipapirer mine mål og behov? Har mine mål og behov ændret sig? Er min reaktion på tidligere afmatning styret af frygt, eller har jeg gode, velovervejede grunde til at forvente endnu en dyb afmatning i fremtiden, som andre ikke har? Hvis jeg midlertidigt reducerer min aktieeksponering, hvad kunne så få mig til at øge den igen?

 

Selv om markederne ikke er ufejlbarlige og flytter sig mest, når de overraskes, mener vi, at de indregner alle almindeligt kendte oplysninger og generelt skuer fremad. Hvis man ikke gør det samme, men i stedet baserer sine valg på data markederne allerede har analyseret, kan det være sværere at nå sine investeringsmål, uanset om de handler om at have penge nok til pensionen eller noget helt andet. Lad ikke fortiden fjerne fokus fra dine mål, uanset hvor svært det måtte være. Du når sandsynligvis kun dine mål ved at se fremad.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
18 Aug
VELO
Da flere skribenter stadig gerne vil beholde tråden for samling af de mange vigtige informationer o..
44
15 Aug
VELO
Det kunne tyde på at nogen mor modtaget receptal, der udviser netop det vi har talt om - at Envarsus..
37
19 Aug
OMXC25
Endnu en dansk patriark er død. Ære være hans minde.
27
18 Aug
 
Da Berlingske Media for cirka 1 år siden overtog Euroinvestor for 23 mio kr, meddelte de, at nu skul..
22
19 Aug
DANSKE
Min gud hvor er det røvkedeligt altid at skulle pløje igennem alt det personfnidder der er så meget ..
20
18 Aug
VELO
Fra anden skribent i Veloxis FB gruppen: Børsen side 4, søndag den 18. august. Et uddrag fra e..
20
20 Aug
VELO
Ny artikel på Medwatch:   15,5 pct. af amerikanske patienter, der får en nyretransplantation i dag, ..
17
20 Aug
PNDORA
  har du læst regnskabet - de forventer at tjene 4 mia i 2019 i forhold til en værdi af selskabet på..
17
19 Aug
OMXC25
En fantastisk dygtig og sympatisk erhvervsmand.  Og en ægte patriot som også betalte sin skat med gl..
17
16 Aug
I:NDX
17

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
21 August 2019 04:46:16
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB4 - 2019-08-21 05:46:16 - 2019-08-21 04:46:16 - 1000 - Website: OKAY