Sponsered content

Hvorfor den lavere kinesiske vækst ikke er så slem

Fisher Investment

Sponsered content

Dette er en annonce fra

Mange i de finansielle medier har i årevis advaret om en forestående økonomisk "hård landing" eller en kraftig opbremsning i den kinesiske økonomi, som er verdens næststørste økonomi målt på BNP (officielt mål for et lands samlede produktion). Denne bekymring blev igen aktuel i 2018, hvor mange advarede om, at det foregående års lavere vækst var et tegn på, at landets formodede problemer nu var en realitet. Væksten i BNP for hele året faldt til det laveste niveau siden 1990. Men hvis man ser tallene i den rette sammenhæng, mener vi, at der er masser af beviser på, at Kinas økonomi har det bedre end det billede, der generelt bliver tegnet i medierne.   

 

Opbremsningen i væksten i BNP trak mange overskrifter, men det var ikke den eneste grund til bekymring. Som det fremgår af nedenstående tabeller, faldt tallene for de fleste måneder i 2018, og i december var væsten i importen og eksporten endda negativ.

 

Figur 1: Seneste tal for Kinas økonomi i 2018

Kilde: China National Bureau of Statistics, pr. 29.1.2019. Alle tallene viser ændringerne i forhold til året før, med undtagelse af anlægsinvesteringer, der måler ændringen år til dato sammenlignet med den samme periode året før. China National Bureau of Statistics har sammenlagt tallene for januar og februar for at mindske skævvridningen som følge af den lange ferie i forbindelse med det kinesiske nytår, der fejres på et forskelligt tidspunkt hvert år. Anlægsinvesteringer måler investeringerne i de fysiske aktiver, som virksomhederne forventer at besidde i mere end et år.

 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

 

Figur 2: Kinas handelstal for 2018

Kilde: China National Bureau of Statistics, pr. 29.1.2019. Procentvis ændring i importen og eksporten i forhold til året før.

 

Men det stopper ikke her, for de kinesiske industrivirksomheder meldte også om faldende overskud for første gang i tre år. Det officielle indeks og det kinesiske produktionsindeks Caixin Manufacturing PMI (Purchasing Manager Index) landede i december på henholdsvis 49,4 og 49,7. PMI-undersøgelserne afdækker, om virksomhederne oplever fremgang eller tilbagegang på en række forskellige parametre. Analysevirksomhederne samler svarene og trækker tallene ud til indekser med en angivelse af den procentdel af virksomhederne, der melder om fremgang (både generelt og for underkategorier) hver måned. Det, at Kinas tal for december lå under 50, tyder på, at hovedparten af virksomhederne i undersøgelserne oplever tilbagegang.

 

Selv om tallene tilsyneladende bekræfter nedgangen i den kinesiske økonomi, bør man også tage et kig på de foregående år. Sidst overskuddet i de kinesiske industrivirksomheder faldt var i december 2015. Det faldt sammen med en periode i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, hvor begge PMI'er for produktionen i flere måneder lå under 50. Afmatningen i industrien var dog tilsyneladende resultatet af en bevidst strategi. Efter vores mening afspejlede den Kinas målrettede indsats for at bevæge sig væk fra en centralt styret vækst drevet af tung industri og over mod en økonomi drevet af forbrugs- og tjenesteydelser. Udtalelser fra kinesiske embedsmænd har ved flere lejligheder bekræftet, at dette er et langsigtet mål for regeringen. Desuden har adskillige måneder med faldende PMI'er for produktionen ikke ført til en mere omfattende hård landing, hvilket er endnu vigtigere. Kinas BNP har været faldende i flere år, uden at det har ført til en global lavkonjunktur. Denne langvarige tendens kommer ikke bag på os.

 

Nogle i de finansielle medier hævder, at situationen denne gang er en anden, da den såkaldte handelskrig med USA angiveligt er årsag til nedgangen. Truslen om handelstold har muligvis fremskyndet nogle aktiviteter, fordi virksomhederne har forsøgt at få deres varer af sted, inden tolden trådte i kraft, hvilket har ført til endnu lavere vækst. Dette kan være årsagen til decembers fald i den kinesiske eksport på -4,4 % sammenlignet med året før, som ellers oplevede tocifret vækst i det meste af 2018. Selv hvis dette viser sig at være begyndelsen på en ny tendens, betyder det ikke nødvendigvis, at der er tale om en hård landing. Selv om de kinesiske handelstal var negative i en stor del af 2016, faldt væksten i BNP dog kun gradvist og var i tråd med regeringens officielle målsætning.

 

Vi tror ikke, at nedgangen i den kinesiske økonomi skyldes handelskonflikten, men snarere regeringens forsøg sidste år på at få styr på landets skyggebanksektor. Skyggebankvirksomhed betyder, at låntagning og långivning foregår uden om det traditionelle banksystem. Selv om skyggebankvirksomhed findes over hele verden, er der som følge af den kinesiske lovgivning, der forhindrer private opsparere i at købe gældsinstrumenter direkte, samt de officielle lånekvoter, der bestemmer, hvor meget kredit store banker må yde, opstået en stor skyggebanksektor i landet. Beslutningstagernes udtalelser og tiltag sidste år tyder på, at der nu er et stort fokus på at flytte aktiviteter væk fra skyggebanksektoren og over på de traditionelle finansielle markeder. Vores analyse viser dog, at dette har ramt små og mellemstore virksomheder uforholdsmæssigt hårdt, da de historisk set ikke har været interessante for de store statslige banker på grund af lånekvoterne. For at afbøde konsekvenserne heraf har lovgiverne iværksat en række stimulerende tiltag. Den kinesiske centralbank sænkede således reservekravskoefficienten (som er det beløb, som bankerne skal have i reserve til udlån) fire gange sidste år og igen i januar 2019, hvilket giver bankerne et større udlånsincitament. Regeringen sænkede også skatterne for private og øgede investeringerne i lokal infrastruktur. Virkningerne af sådanne tiltag ses dog som regel først efter nogen tid, så de positive effekter heraf vil sandsynligvis ikke kunne aflæses af tallene med det samme. Vi ved heller ikke, hvor effektive de vil være. Det er muligt, at de regler, der blev vedtaget som led i kampen mod skyggebankvirksomhed, vil forhindre de mindre virksomheder, der blev udelukket sidste år, i at få adgang til finansiering.

 

Uanset årsagen hertil advarer eksperterne i vores analyser af vestlige finansielle medier, at tallene kan være dårligere end rapporteret. Selv om vi mener, at skepsis altid er sundt, mener vi ikke, at den udelukkende skal være forbeholdt kinesiske tal. Denne logik gælder efter vores mening i varierende grad tallene for alle lande – også de store europæiske lande – da der er mangler og begrænsninger forbundet med alle økonomiske tal. For eksempel dækker BNP ikke al økonomisk aktivitet, da noget af den finder sted via uofficielle kanaler og indgår dermed ikke i de officielle målinger. Desuden er aktiviteter som f.eks. skyggebankvirksomhed, der finder sted uden om de traditionelle systemer, vanskeligere at måle. Analytikerne bliver derfor nødt til at bruge estimater, hvilket gør tallene mere usikre.

 

Kinas officielle tal er dog ikke vores eneste kilde til oplysninger. Andre lande og private virksomheder indsamler også data, og disse tal er generelt og i gennemsnit positive. På baggrund af vores analyse af flere nylige telefonkonferencer, hvor virksomhederne har præsenteret deres kvartalsresultater, bekræfter de fleste virksomheder med aktiviteter i Kina, at efterspørgslen trods lavere vækst fortsat er solid. Nogle virksomheder inden for luksusbetonede varer melder for eksempel om kraftig efterspørgsel på luksusprodukter. Mange virksomheder inden for sundhedspleje investerer fortsat kraftigt i Kina. Hardwarevirksomheder, der leverer komponenter til smartphones, mikrochips og andre teknologirelaterede produkter, har stadig langsigtede positive forventninger til Kina trods forventninger om lavere vækst på kort sigt. Selv om virksomhederne indrømmer, at handelskonflikter og handelstold har påvirket stemningen, har de ikke foretaget omfattende ændringer i forsyningskæden, som ofte har taget mange år at opbygge. Generelt set ser økonomien efter vores mening god ud, selv om væksten ikke er fantastisk.

 

Under vores gennemgang af de finansielle medier er vi i årevis stødt på bekymringer over Kinas økonomi, og hvordan den vil påvirke resten af verden. De dystre prognoser har dog vist sig at være forkerte. Situationen kan synes en anden i dag på grund af snakken om en handelskrig, men det er, efter vores mening, bare en anden variant af den samme frygt for en ”hård landing”. Vores analyse af tal og kommentarer fra virksomhedsledere i Kina synes ikke at understøtte teorien, og vores holdning er, at den kinesiske økonomis kollaps er mere fiktion end virkelighed.   

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
11 Jul
 
Kan vi tåle en fredagsjoke? (og det er ikke Fingerprint Cards jeg tænker på :-) ) En blind mand går ..
31
11 Jul
VELO
Lånt fra skribent i FB gruppen “Veloxis Investor” “Hovedorganisationen for transplantationer i US..
26
12 Jul
 
Man hører det igen og igen. Donald Trump er ubegavet, dum, idiot - derudover racist, nazist - en opp..
25
12 Jul
PNDORA
Har lige været i Frankrig hvor jeg kiggede forbi en butik hvor jeg konstaterede at der var godt med ..
16
11 Jul
DANSKE
Helt enig - desværre.   Danske Bank har i den grad været åben og informativ inden for rammerne af hv..
16
12 Jul
 
Han er den største psykopat, der nogen sinde har siddet ved magten, og han er DYBT ustabil og højst ..
15
17 Jul
I:SP500
På verdensplan vil næsten ingen acceptere økonomisk tilbageholdenhed til fordel for klimaet. En mill..
14
17 Jul
I:SP500
Tøjindustrien står for 10 % af udslippet af klimagasser ifølge The Angry Clean Energy Guy. Det er me..
12
15 Jul
BAVA
Tænk engang, med alt det du skriver om Bavarian og ebola vaccinen, så skulle man tro, at du bare ved..
12
12 Jul
BAVA
Dejligt at se den er begyndt at stige - indenfor 2 1/2 mdr kommer der til at ske rigtig meget:   Ko..
12

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Latest news


Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
18 July 2019 06:24:17
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB7 - 2019-07-18 07:24:17 - 2019-07-18 06:24:17 - 1000 - Website: OKAY