Sponsered content

Populisme er formentlig ingen trussel for markedet

Fisher Investment

Sponsered content

Dette er en annonce fra

2019 er først lige begyndt, og det er på denne tid af året, at investorer som regel gennemgår deres investeringer og overvejer ændringer. Nogle føler sig nok ekstra motiverede til at skride til handling efter aktiernes nedtur i 2018, især fordi mange af tabene forekom sent på året. Selvom det er en forståelig følelse, mener vi ikke, at det nytter noget at dvæle ved tidligere præstationer – uanset om de var gode eller dårlige – når man udfører en porteføljegennemgang. Efter vores mening er det vigtigt at fokusere på det større billede, f.eks. om dine investeringer stemmer overens med dine økonomiske mål, målsætninger, tidshorisont og risikotolerance – og, som vi vil diskutere nedenfor, om dine aktieinvesteringer er tilstrækkeligt diversificerede – både med hensyn til sektorer, lande og individuelle virksomheder.

 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

 

Når man vurderer diversificering, er din porteføljes fokus på et geografisk område et godt sted at starte. Hvis din portefølje er meget fokuseret på en bestemt region, er det nok en god idé at foretage nogle ændringer. Selv USA, verdens største økonomi, udgør kun lidt over halvdelen af den samlede globale aktiemarkedsværdi, eller børsværdi. Intet land på det europæiske kontinent udgør mere end 5 % af det globale aktiemarkeds børsværdi. Alle lande og geografiske områder har sine egne økonomiske og politiske markedsdrivkræfter – nogle er muligheder, mens andre er risici. Hvis du har stor eksponering over for et enkelt land – især et mindre land – kan din portefølje i for høj grad blive udsat for lokale risici, imens du ignorerer muligheder andre steder. Det kan øge porteføljens ustabilitet. Efter vores mening kan det at eje en mere diversificeret global portefølje hjælpe med at afbalancere disse risici, idet begivenheder i et land ikke får for stor indflydelse på dit afkast. Historisk set er der ikke ét enkelt lands aktiemarked, der har været overlegent i forhold til andres år efter år. Når du diversificerer din portefølje, hjælper det med at udligne vindere og tabere i forhold til hinanden, hvilket øger sandsynligheden for, at du opnår mere global markedslignende vækst hen over tid. Vi ser det som en smart tommelfingerregel at lægge mærke til, hvilken andel af den globale børsværdi et givent land repræsenterer, og bruge det som et overordnet fingerpeg for vægtningen i din egen portefølje.

 

Global diversificering kan også øge den sektormæssige diversificering. Mange europæiske landes aktiemarkeder har stor eksponering over for to eller tre sektorer og blinde vinkler, når det kommer til andre. For eksempel er engelske markeder meget fokuserede på energi, materialer og finans. Næsten halvdelen af Danmarks aktiemarked består af sundhedsvirksomheder. Næsten 70 % af Italiens børsværdi udgøres af tre sektorer: finans, energi og offentlig forsyning. Næsten 40 % af det franske aktiemarked består af industrivarer og diskretionære forbrugsgoder. Spanien hælder mod finans og offentlig forsyning. Over en tredjedel af den hollandske børsværdi består af stabile forbrugsgoder. Den samme sektor repræsenterer næsten halvdelen af Belgiens børsværdi. Sverige er primært fokuseret på industrivarer og finans. Og Norge? Over halvdelen af den lokale børsværdi ligger i finansaktier og energi. Det samme gælder for Canada. Af disse lande har kun Spanien, Holland og Sverige rimelig eksponering over for teknologi, som er en af de sektorer, der har klaret sig bedst i de senere år, og samtidig er en af verdens største. Hvis man vil have ordentlig diversificering på tværs af alle 11 sektorer, kræver det, at man bevæger sig uden for Europa og retter blikket mod Amerika og Asien.

 

Hvis du vil finde ud af, om du har nok sektordiversificering, råder vi til, at du, ligesom ved diversificering på landeniveau, vælger et bredt globalt aktieindeks som reference – f.eks. MSCI World-indekset. Hvis du ikke er sikker på, hvilken sektor et værdipapir hører til, kan du søge via kilder som Morningstar.

 

Ved vurdering af diversificering på sektorer og lande opfordrer vi investorer til at kontrollere, om de også ejer aktier i tilstrækkeligt mange virksomheder. For eksempel ligger 14,9 % af MSCI World-indeksetsbørsværdi inden for teknologiaktier. Men hvis du kun ejer aktier i en teknologivirksomhed, og den repræsenterer 14,9 % af din samlede porteføljeværdi, tyder det på, at diversificeringen ikke er god nok – du har nærmere for stor fokus på en enkelt virksomhed, hvilket betyder, at du er overeksponeret over for risici i den virksomhed. Hvis den klarer sig godt, klarer du dig godt. Men hvad sker der, hvis virksomheden oplever en krise og får dårligt afkast, selvom andre teknologivirksomheder klarer sig godt? Selvom det er et ekstremt eksempel, illustrerer det efter vores mening vigtigheden af at begrænse din porteføljes afhængighed af en enkelt virksomhed. En generel tommelfingerregel, som vi synes er nyttig og tror, at investorer kunne have nytte af at bruge på deres porteføljer, er den regel, som vi kalder “5-procentreglen”. Ifølge den bør ingen individuel virksomhed overstige ca. 5 % af din samlede porteføljeværdi. For stor eksponering over for en enkelt virksomhed kan udgøre en risiko for, at en stor del af din portefølje bliver offer for virksomhedsspecifikke problemer.

 

Endelig mener vi, at når du vurderer dit diversificeringsniveau, kan det være en god idé at gennemgå alle dine værdipapirer, herunder investeringsforeninger og fonde, der følger et indeks. For eksempel anser investorer, der har store beholdninger i ejendomsinvesteringsforeninger, det sommetider for at være diversificering i forhold til aktier uden at være klar over, at mange af disse foreninger er børsnoterede og handles som aktier. Desuden er fast ejendom en lille aktiemarkedssektor, med kun 3,3 % af MSCI World's børsværdi. Hvis man har investeret kraftigt i ejendomsinvesteringsforeninger, kan man uforvarende udsætte sig selv for overeksponering.

 

Måske synes du, at al den her diversificeringskontrol virker som et stort arbejde. Det har du helt ret i! Men hvis du gør arbejdet godt og sørger for, at dine aktiver er tilstrækkeligt diversificerede, håndterer du efter vores mening risici mere effektivt end mange andre investorer.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
11 Jul
 
Kan vi tåle en fredagsjoke? (og det er ikke Fingerprint Cards jeg tænker på :-) ) En blind mand går ..
31
11 Jul
VELO
Lånt fra skribent i FB gruppen “Veloxis Investor” “Hovedorganisationen for transplantationer i US..
26
12 Jul
 
Man hører det igen og igen. Donald Trump er ubegavet, dum, idiot - derudover racist, nazist - en opp..
25
12 Jul
PNDORA
Har lige været i Frankrig hvor jeg kiggede forbi en butik hvor jeg konstaterede at der var godt med ..
16
11 Jul
DANSKE
Helt enig - desværre.   Danske Bank har i den grad været åben og informativ inden for rammerne af hv..
16
12 Jul
 
Han er den største psykopat, der nogen sinde har siddet ved magten, og han er DYBT ustabil og højst ..
15
17 Jul
I:SP500
På verdensplan vil næsten ingen acceptere økonomisk tilbageholdenhed til fordel for klimaet. En mill..
14
17 Jul
I:SP500
Tøjindustrien står for 10 % af udslippet af klimagasser ifølge The Angry Clean Energy Guy. Det er me..
12
15 Jul
BAVA
Tænk engang, med alt det du skriver om Bavarian og ebola vaccinen, så skulle man tro, at du bare ved..
12
12 Jul
BAVA
Dejligt at se den er begyndt at stige - indenfor 2 1/2 mdr kommer der til at ske rigtig meget:   Ko..
12

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Latest news


Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
18 July 2019 06:19:38
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB4 - 2019-07-18 07:19:38 - 2019-07-18 06:19:38 - 1000 - Website: OKAY