Sponsered content

Forskellige dele af kloden i investeringstermer

Fisher Investments Norden

Sponsered content

Dette er en annonce fra

Fisher Investments Norden mener, at global investering giver værdifulde muligheder for at diversificere din portefølje. Men når man investerer globalt, mener vi også, at det er vigtigt at vide, hvordan investeringsverdenen kategoriserer og opdeler de forskellige lande. Der er tre primære kategorier, som du nok vil støde på: udviklede markeder, markeder under udvikling og frontier-markeder. I det følgende vil vi forsøge at forklare de forskellige kategorier – diskutere, hvad termerne betyder, og, lige så vigtigt, hvad de ikke betyder.

 

Fisher Investments Norden er ikke alene om at bruge disse tre kategorier. Vi ser mange virksomheder inden for investeringsforvaltning og virksomheder, der tilbyder finansielle tjenesteydelser, bruge dem. Selve termerne – specifikt ”udviklede og “under udvikling” – bruges og defineres af overnationale økonomiske instanser som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) eller Den Internationale Valutafond. Men disse termer er ikke de samme som dem, der almindeligvis bruges inden for investering. De fleste virksomheder – herunder Fisher Investments Norden – bruger udviklede, under udvikling og frontier som defineret af indeksudbydere som MSCI, FTSE eller Standard & Poor’s. Disse udbydere grupperer lande i lignende udviklingsstadier og med lignende tilgængelighed for globale investorer og rykker nogle op, efterhånden som de klarer sig bedre, eller rykker dem ned, hvis de klarer sig dårligere.

 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

 

Bilag 1: Kort over verdens udviklede markeder, markeder under udvikling og frontier-markeder

Kilde: FactSet, pr. 2/27/2019. Udviklede markeder, markeder under udvikling og frontier-markeder, som defineret af indeksudbyder MSCI.

Du vil uden tvivl lægge mærke til, at mange af landene ikke er kategoriserede. Det betyder ikke, at de ikke har nogen aktiemarkeder – nogle har, og nogle har ikke. Men indeksudbyderen har enten konstateret utilstrækkelig global investorinteresse til at skabe et indeks, eller markederne er ikke tilgængelige for globale investorer. Men efterhånden som lande bliver liberaliserede, tiltrækker de ofte mere interesse, og store indeksudbydere reagerer i overensstemmelse med dette.

 

Hvad angår kategoriseringen, er de specifikke definitioner efter vores mening lidt flydende. Der er imidlertid nogle generelle forhold, vi kan oplyse om, og nogle eksempler, vi kan give. Først og fremmest har udviklede lande som regel stærke demokratier og veletablerede retssystemer, der befæster retssamfundet (i modsætning til et diktatur eller en autoritær regering). Det er generelt lande med højere indkomst (per indbygger) eller rigere lande med den beskyttelse af privat ejendom, der er normal for kapitalistiske lande. Vi mener ikke, at politiske udviklinger ikke udgør en risiko for finansielle markeder i udviklede lande, men der er som regel flere kontrolinstanser til at hjælpe med at afbøde dem.

 

Som du kan se på vores kort, definerer MSCI USA, Canada, Japan, mange vesteuropæiske lande, Australien og New Zealand som udviklede. De er typisk åbne markeder, som investorer nemt kan flytte midler ind og ud af – der er ikke mange “kapitalrestriktioner” eller regler, der forhindrer investering og hævning af midler. Denne del er efter vores mening afgørende for investeringsdefinitionen af disse termer, da den i høj grad afgør, om en investor frit kan købe eller sælge værdipapirer i det pågældende land.

 

De fleste indeksudbydere, som vi følger, klassificerer markeder under udvikling som lande, der generelt har svagere ejendomsrettigheder og knap så veletablerede politiske systemer til fælles i forhold til udviklede lande. De ligger typisk lavere på skalaen med hensyn til indkomst per indbygger og er mindre åbne over for udenlandske investeringer, idet de anvender nogle kapitalrestriktioner og barrierer for handel og investering. Kina er et godt eksempel på et marked under udvikling. Landet er ved at indføre reformer og har i væsentlig grad åbnet sine markeder for investering i de senere år. Men der foreligger stadig kapitalrestriktioner, og de private ejendomsrettigheder er begrænsede. Desuden er det ikke alle landets aktier, der nemt kan handles af udlændinge – generelt skal man opfylde nogle regeringsdefinerede betingelser og man er underlagt lovmæssige begrænsninger.

 

Selvom disse faktorer måske gør lande under udvikling mindre attraktive for investorer, er det vores erfaring, at når de indfører reformer, kan de byde på væsentlige fordele med hensyn til hurtig økonomisk vækst og udvikling, hvilket giver virksomheder, der er aktive der, eksponering over potentielt hurtigtvoksende salg og overskud.

 

Frontier-markeder er generelt fattige lande med få eller ingen ejendomsrettigheder og få etablerede politiske institutioner. Mange har problemer med dårlig infrastruktur, ustabile valutaer og mangel på uafhængige centralbanker og retssystemer. Frontier-lande har som regel et stort behov for reformer, både politiske og økonomiske. Et eksempel på et frontier-land: Nigeria. Dette afrikanske land er en stor olienation og har Afrikas største produktion. Men landet har problemer med politisk ustabilitet, herunder en vedvarende kamp mod terrorgruppen Boko Haram. Desuden er landets energibranche ofte afhængig af vestlige olieselskabers ekspertise med udvinding af olie. Endelig er demokratiet nyt i Nigeria, og ved valg – som det sidst i februar 2019 – er der ofte beskyldninger om korruption, svindel og vold. Som ved markeder under udvikling investerer mange i disse lande, fordi de ser enorme muligheder for vækst – en belønning for den store politiske risiko.

 

Som tiden går revurderer MSCI og andre indeksudbydere deres kategoriseringer – eventuelt baseret på lovgivning, der vedtages, eller andre omstændigheder. Efter at have rådført sig med markedsdeltagere ændrer de eventuelt deres betegnelser over tid for at afspejle enten forbedret eller forværret økonomisk åbenhed over for investeringer. For eksempel nedgraderede MSCI i 2013 Grækenland fra udviklet marked til marked under udvikling med henvisning til manglen på udlån af værdipapirer, regler, der begrænser short selling (en investeringstaktik, der har til formål at drage fordel af faldende aktiekurser), og reduceret størrelse på grund af landets alvorlige økonomiske krise.

 

Selvom markeder under udvikling og frontier-markeder nogle gange kan give investorer ekstraordinære gevinster, er der ikke nogen garanti for dette. Selv i perioder, der er gode for verdensøkonomien og aktier generelt – som perioden 2011-2016, hvor den globale økonomiske vækst varede ved – kan udviklede markeder føre over markeder under udvikling og frontier-markeder.

 

Desuden er ikke alle lande, der er grupperet sammen, ens på væsentlige punkter. F.eks. er der ikke meget lighed mellem råvarerige Brasilien og teknologitunge Taiwan, selvom begge er markeder under udvikling. Vi mener ikke, at det er klogt at antage, at alle lande i samme kategori reagerer på de samme påvirkninger på samme tid. Men vi mener, at det at kende de brede udviklingsmæssige kategorier kan hjælpe dig med at vurdere forskellige lande og forstå nogle specifikke risikotyper – primært med hensyn til politisk og økonomisk åbenhed – der gælder for lande i den relevante gruppe.

 

Vi mener ikke, at global investering betyder, at du behøver at eje aktier i markeder under udvikling og i frontier-markeder. Der kan efter vores mening opstå muligheder der, men du kan opnå tilstrækkelig diversitet inden for udviklede markeder. Vi mener dog, at du ved at lære mere om udvalget af de forskellige markedskategorier, der er tilgængelige for investering globalt, vil være i stand til at træffe klogere valg.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Related debate

  • 1 week
  • 1 month
  • 1 Year
17 Sep
CHEMM
Mullen jeg tror du hænger meget fast i hvordan markedet så ud for ½ år tilbage. Vi har i mellemtiden..
37
18 Sep
DANSKE
Her er lidt om de Berlingske løgnhistorier o Danske Bank - for det tilfælde I har lyst til at anlægg..
27
17 Sep
 
Kære EI,   Jeg har stor forståelse for at i skal tjene penge, for at kunne ove ville udbyde de ydels..
23
13 Sep
SAS-DKK
Tænk hvis det var en kvinde eller etnisk minoritet der var blevet mobbet og truet så var de skinhell..
18
18 Sep
DANSKE
Hvor er dog dejligt at der er en journalist der går lidt dybere og ser hvad journalistik kan bruges ..
16
16 Sep
 
Jeg har skrevet til Nordnet at de bør beholde det gamle nordnet da jeg synes at det nye er noget bra..
16
16 Sep
 
Det nye system er dybt uheldigt, både ifht. overblik - men også ifht. lay-out.    Nordnet kunne gøre..
13
19 Sep
DANSKE
ref 417838   Det er jo bare endnu en ubegavet journalist fra Berlingeren, der ikke ved en dyt om, Ja..
12
16 Sep
VELO
Velkommen til ugens faste tråd om Veloxis & Envarsus 😊   Det har været endnu en stille uge for Velo..
12
13 Sep
BAVA
Årsagen er følgende: Indenfor 17 dage er Kopper 99% sikker godkendt samt de får et bevis til ca 100 ..
12

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Latest news


Copyright Berlingske Media 2019  Cookie- and Privacy policy  |  Cookies  |   General terms of trade  |   Terms of use and IP rights
Quote information is delivered by Morningstar.
Data is delayed 15-20 minutes according to the distribution agreements set by the different exchanges.
 
20 September 2019 03:00:55
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Version: LiveBranchBuild_20190829.2 - EUROWEB2 - 2019-09-20 04:00:55 - 2019-09-20 03:00:55 - 1000 - Website: OKAY