12/01/2018 07:00:00

Aktia Bank Abp:s styrelse inleder beredning av en sammanslagning av bolagets aktieserier

Aktia Bank Abp

Insiderinformation

12.1.2018 kl. 9.00

 

Aktia Bank Abp:s styrelse har idag på initiativ av bolagets fem största aktieägare beslutat inleda beredning av en sammanslagning av bolagets två aktieserier för beslut av Aktia Banks ordinarie bolagsstämma 2018.

Styrelsen bereder en sammanslagning av bolagets två aktieserier så, att bestämmelserna som berör de olika aktieserierna skulle strykas från bolagsordningen och att Aktia Bank efter åtgärderna endast skulle ha en aktieserie, vilken skulle vara föremål för offentlig handel och vars aktier skulle ha en röst och även i övrigt lika rättigheter. En vederlagsfri aktieemission skulle riktas till Aktia Banks ägare av R-aktier så att R-aktier skulle ge nya aktier i den enda aktieserien som Aktia Bank skulle ha efter en ändring av bolagsordningen.

De fem största aktieägarna, som representerar ca 34 % av aktierna och ca 45 % av rösterna i Aktia Bank, föreslår att en sammanslagning av aktieserierna bereds utgående från en premie till ägarna av R-aktier om 12 % i förhållande till A-aktien.

Aktia Banks bolagsstämma är planerad att hållas den 10 april 2018 i Helsingfors. Kallelsen till bolagsstämman publiceras i sin helhet den 27 februari 2018. Kallelsen till bolagsstämman kommer att omfatta närmare villkor för förslaget till sammanslagning av bolagets aktieserier.

Aktia Bank Abp har två aktieserier, vilka bägge är föremål för handel på börsen Nasdaq Helsingfors. R-serien har 20 röster per aktie medan A-serien har en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till dividend. Aktiernas totalantal är 66 578 811, varav 18 872 088 är R-aktier och 46 706 723 är A-aktier (per 28.12.2017).

 

AKTIA BANK ABP

Mera information:

Sten Eklundh, styrelseledamot, tfn  040 501 5249

Avsändare:

Anders Wikström, informatör, tfn 010 247 6294

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

massmedier

www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com .