12/01/2018 17:40:05

Deflamo AB: Information om bolagets rörelsekapitalsituation

Related content
31 Aug - 
Deflamo AB: Interim report january to june 2018
29 Jun - 
Deflamo AB: Agreement regarding direct investment of 5 ..
11 Jun - 
Deflamo AB: Annual report for 2017

Pressmeddelande Deflamo AB 

 

Deflamo informerar om bolagets rörelsekapitalsituation

 

Karlshamn den 12 januari 2018

 

Deflamo AB har som tidigare meddelats en ansträngd finansiell situation. Bolaget beräknar att befintliga medel räcker in i mars månad. Därefter måste bolaget tillföras likviditet. Bolaget jobbar med att hitta en lösning på likviditetsbristen. Som tidigare meddelats pågår bland annat diskussioner med intressenter om att sälja delar av verksamheten samt andra former av samarbeten.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Blomquist, Styrelseordförande

Tel: +46-(0)70 486 17 71

E-mail: jan@blomquist.be

 

Fredrik Westin, VD

Tel: +46 (0)70 418 49 59

E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

 

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

 

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 18:40 CET.

Marknadskommunikation Deflamo 12 januari 2018-se


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via Globenewswire

Attachment: Marknadskommunikation Deflamo 12 januari 2018-se.pdf