12/06/2018 12:45:25

Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång

Related content
16 Aug - 
Hexatronic Group Interim Report April - June 2018
15 Aug - 
Hexatronic signs agreement with a UK operator totalling..
01 Aug - 
Emtelle has discountinued the lawsuit against Hexatroni..

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 12 juni 2018

Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång

Hexatronic har idag den 12 juni 2018 tagit del av ett pressmeddelande avseende patentintrång från Emtelle UK Limited. Enligt pressmeddelandet är de stämda bolagen Hexatronic UK Ltd., Hexatronic Cable & Interconnect Systems AB och Hexatronic AB. Stämningen uppges avse blåsfiberprodukter där Ribbonet, ABF Ultra och Stingray är namngivna. Bolaget bedömer möjligheterna att försvara bolagets ställning i det förväntade ärendet som mycket goda och kommer att bestrida eventuella krav.

Sedan tidigare har Hexatronic vid två tillfällen mottagit stämningar från Emtelle avseende blåsfiber-produkter.

Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. avseende ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende blåsfiberprodukter. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017 där domstolen fattade beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen förklarade patentet ogiltigt och ogillade således Emtelles påstående om patentintrång.

Hexatronics dotterbolag Hexatronic New Zealand Ltd mottog i juli 2016 en stämning i ett nyazeeländskt patent avseende blåsfiber. Hexatronic har bestridit kravet.

Göteborg 12 juni 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group AB

Vid eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 13.45 CET.

Hexatronic Group AB (publ)

är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, Viper, Stingray , och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se

www.hexatronicgroup.com

.

English version:

Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

Attachment: Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintra°ng.pdf