29/06/2018 15:00:17

SEB: UC:s samgående med Asiakastieto slutfört

Related content
20 Sep - 
Nomination Committee for SEB appointed
13 Sep - 
SEB still the only Nordic bank in Dow Jones Sustainabi..
11 Sep - 
SEB Investment Outlook: Divided view of the economic cy..

Samtliga villkor för samgåendet mellan UC AB och Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes den 24 april 2018, har nu uppfyllts och samgåendet slutfördes den 29 juni 2018.

SEB har erhållit 2 441 920 aktier i Asiakastieto Group Plc samt cirka 0,3 miljarder kronor kontant. Realisationsvinsten från försäljningen är beräknad till cirka 0,9 miljarder kronor vid transaktionens stängning och kommer att resultatföras under andra kvartalet 2018, (baserat på aktuell aktiekurs och EUR/SEK-valutakurs).De erhållna aktierna motsvarar 10,2 % av kapitalet och rösterna i Asiakstieto Group Plc.

För mer information kontakta

Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör

08-763 8577, 070-550 35 00

 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Christoffer Geijer, chef Investor relations

08-763 83 19, 070-762 1006

 christoffer.geijer@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner.Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.

Pressmeddelande (PDF)


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SEB via Globenewswire

Attachment: Pressmeddelande (PDF).pdf