30/06/2018 17:00:33

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Related content
16 Aug - 
Hexatronic Group Interim Report April - June 2018
15 Aug - 
Hexatronic signs agreement with a UK operator totalling..
01 Aug - 
Emtelle has discountinued the lawsuit against Hexatroni..

   

Hexatronic Group AB (publ), 556168-6360

Pressmeddelande 30 juni 2018

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Hexatronics förvärv av Professional Quality Management Services Ltd. den 8 juni 2018 finansierades till viss del genom nyemitterade aktier i Hexatronic. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under juni 2018 med 121 372 aktier respektive röster från 36 171 677 aktier och röster till 36 293 049 aktier och röster i bolaget. Ökningen motsvarar en utspädningseffekt om 0,3 %.

Göteborg 30 juni 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2018 kl. 18.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, Viper, Stingray  och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se

www.hexatronicgroup.com

.

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

Attachment: Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group.pdf