09/08/2018 07:30:29

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - juni 2018

Related content
13 Sep - 
Active Biotech: Data from the Phase 2 LEGATO-HD study o..
05 Sep - 
Active Biotech regains global rights to development and..
09 Aug - 
Active Biotech AB - Interim Report January - June 2018 ..

                                 

Kvartal 2 i korthet

Händelser efter periodens utgång

Bolaget inleder ett vetenskapligt samarbeta med The Wistar Institute, Philadelphia i USA, kring tasquinimod för att stötta framtida klinisk utveckling i multipelt myelom

                   

Ekonomisk översikt

MSEK

Q2

Q1-Q2

Helår

 

2018 2017 2018 2017 2017
           
Nettoomsättning 5,7 5,1 10,5 9,8 20,2
Rörelseresultat -7,3 -23,1 -15,9 -37,7 -102,5
Resultat efter skatt -9,1 -24,4 -19,3 -40,2 -108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,20 -0,15 -0,33 -0,89
Likvida medel (vid periodens slut)     45,6 47,7 25,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD

  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO

  Tfn 046-19 20 44

 

Active Biotech AB

(org.nr 556223-9227)

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - juni 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Globenewswire

Attachment: Active Biotech AB - Delårsrapport januari - juni 2018 .pdf