10/08/2018 16:33:55

Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Related content
25 Oct - 
Profit growth for Orkla
11 Oct - 
Orkla ASA: Invitation to the presentation of Orkla's re..
28 Sep - 
Orkla ASA: Jotun Interim Report

Orkla ASA har den 10. august 2018 kjøpt 353.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 69,95 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 15.946.259 aksjer.

Orkla ASA

Oslo, 10. august 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 9954 2789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Orkla ASA via Globenewswire